IMAGO PARTERAPI

Imago parterapi

Har du og din partner brug for at genfinde kærligheden, eller står I over for en livssituation, som er svær at komme videre fra?

Har I mistet følelsen af nærhed, samarbejde og fællesskab, og har I brug for at genfinde grunden til, at I valgte hinanden?

Så kan imago parterapi hjælpe dig og din partner tilbage til romantikken, passionen og de håb og drømme der bragte jer sammen.

Genfind kærligheden med imago parterapi

It is often in extremes that the eternal comes alive. When we are safely cushioned in our daily routine of duties and expectations, we forget who we are, and why it is that we are here. When suffering chooses you, the fabric of self-protection tears. The old familarities and securities fall away as if they had never been there. The raft of desire that guided daily life become utterly insignificant. Suddenly they seem like fantasies from another era. Every ounce of energy gathers into one intention: THE DESIRE TO SURVIVE. In some subtle animal sense, we always secretly know how precarious and vulnerable our presence here is. ……Our desire to endure and survive is a powerful instinct and it shows how desperately we long to belong to life.

- Inspiration fra filosoffen, digteren, poeten den keltiske mystiker John O’Donohue

Hvad er imago parterapi?

Imago parterapi er baseret på de bedste elementer fra andre kendte terapiformer.

Imago parterapi adskiller sig særligt fra andre parterapeutiske tilgange ved at størstedelen af sessionen former sig som en samtale mellem dig og din partner. Det er jeres kontakt der er i fokus.

Terapeuten fungerer nærmest som en coach eller facilitator. Parterapien er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner, og det er terapeutens opgave at guide og støtte samtalen.

Målet med imago parterapi er derfor at styrke din og din partners kontakt, dialog og tilknytning. Det mål nås selvfølgelig bedst, hvis det er jer, der taler med hinanden.

Tilmeld jer til
parterapi

Imago parterapi er til dig & din partner, der har brug for at genfinde hinanden.

Hvordan fungerer imago parterapien?

Det vigtigste budskab er, at der skal lyttes – ikke tolkes og vurderes!

Den særlige samtaleform, der benyttes i imago parterapi, kalder vi for Imagodialogen eller for “den bevidste dialog” eller “den intentionelle dialog”.

Imagodialogen består af nogle enkle men effektive trin og principper, som sikrer, at der skabes den tryghed, der fører til nærhed og kontakt . Fraværet af tolkninger, analyser og vurderinger kan ikke understreges nok.

Så I denne form for parterapi kommer terapeuten på intet tidspunkt med tolkninger af det, parterne deler med hinanden i dialogen.

OG: Samme grundprincip gælder naturligvis mellem parterne.

Vi mennesker har det sjældent godt med at blive tolket af andre. Med mindre vi selv har bedt om det. Til gengæld ønsker vi i alle vigtige relationer, at blive set og hørt på en nærværende og afstemt måde, for kun derved kan vi komme frem til vore egne tolkninger af hvem vi er, og hvad vi vil og har brug for.

Fra vugge til grav behøver vi betydningsfulde andre, der kan lytte nærværende og hjælpe os til at opdage og genopdage os selv. hvilket iøvrigt ikke kun er en opdagelses- men også en vedvarende skabelsesproces. Det er denne ret eventyrlige oplevelse af, at blive opdaget og komme til live, mange af os forbinder med det intense møde vi kalder forelskelsen.

Hvad er de vigtigste elementer?

De vigtigste elementer i imago parterapi og i imagodialogen er:

 • Førkontakt
 • Spejling (den aktive indfølende lytning)
 • Validering (bekræftelsen og anerkendelsen af det man har hørt)
 • Indføling

Din partner er nøglen

Med imago parterapi vil du opleve, at jeres forhold kan transformeres til en kilde for heling, udvikling og vækst. Til en ramme om den største tryghed og den mest intense nydelse.

Måske savner du lige nu spænding og intimitet? Måske oplever du, at du og din partner mest taler forbi hinanden? Eller Måske føler du dig alene eller håbløs pga. alt for mange sårende og uforløste konflikter? Disse oplevelser kan have stor tyngde, men ofte, og til mange pars store overraskelse er “løsningen” tættere på end de aner.

Selv parforhold på grænsen til skilsmisse kan bringes tilbage på sporet. Og hvis det ikke lykkes, kan Imagoterapien hjælpe dem gennem sorgen over den tabte relation. For mange skilsmisser gælder det at man skal genetableres sig som forældre for de børn man er fælles om. også denne proces bliver lettere med Imagodialogen.

1.

Partnervalget. Vi er Beslægtede og Forskellige

Det kan måske lyde overraskende, men den selv samme person, som du måtte opfatte som ”årsagen” til alle dine lidelser. Han eller hun besidder faktisk nøglen til din din udvikling og livsglæde. Parterne kan se meget forskellige ud, men de har mere til fælles end de aner og flere “gaver” til hinanden end de kan forestille sig.

Med imago parterapi vil du derfor  opdage, at der var, og stadig er, gode grunde til, at netop du og din partner valgte hinanden.

2.

Den Nødvendige Magtkamp

Imagoterapien kalder perioden efter forelskelses-fasen for magtkampen. Et lidt trist ord der egentlig blot beskriver, at en utryghed har sneget sig ind mellem os og at vi for at håndtere utrygheden begynder at bruge ovelevelsesstragtegier / beskyttelsesstrategier, der svækker kontakten mellem os. Denne kamp kan have mange ansigter, men uanset hvordan den former sig, er vi ikke rigtig på samme hold længere. Det kan der gøres noget ved.

3.

Det ender godt

Vi ser “magtkampen” som et uundgåeligt, nødvendigt og logisk skridt på vejen mod den sidste fase, som er det modne bevidste kærlighedsforhold. Her er der plads til forskellighed, autonomi, individualitet og tilknytning. Og her der tryghed og eventyr.

Parterapi med små hjemmeopgaver

Et andet vigtigt mål, når du og din partner går i gang med imago parterapi, består i at tilegne sig konkrete færdigheder via små hjemmeopgaver og øvelser.

Forandring sker gennem små skridt.

Derfor arbejder du og din partner målrettet med at integrere værktøjer, nye indsigter og anderledes forholde- og handlemåder i jeres egen hverdag.

Vi ved fra hjerneforskningen, at nye indsigter og forståelser er vigtige elementer i enhver forandringsproces. Men hvis gamle reaktionsmønstre på en varig måde skal erstattes af nye og mere hensigtsmæssige, skal der mere til.

Nye indsigter i sig selv er ikke nok.

Parterapien skal medvirke til at ny adfærd trænes og vedligeholdes. Forandring skal ske på handleplanet.

Når du går i Imago parterapi, lærer du at strække dig mod din partner og derved bryde dine faslåste reaktioner og impulser.  Imago parterapi er derfor mere end en indsigtsterapi.

Parterapi-processen har fokus på det, der foregår mellem dig og din partner og støtter jer i, at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåsende med det hensigtsmæssige og bevægende.

Hvorfor vælge imago parterapi?

Parterapi er et oplagt valg for:

 • Par der er kørt fast og har brug for en effektiv støtte til at komme videre
 • Par der tager sit forhold alvorligt og ønsker at gøre det endnu bedre ved at tage ansvar for sin egen og den fælles vækst og udvikling
 • Par der lever et praktisk parallelliv og længes efter den magi, livfuldhed og de visioner, de oplevede under forelskelses-fasen
 • Par der er tæt på at gå fra hinanden, men ønsker at give forholdet en sidste chance

Og endelig for par der har taget beslutningen om skilsmisse. Men som af hensyn til eventuelle børn ønsker at værne om den dialog, der skal fortsætte efter skilsmissen.

I en skilsmisseproces kan imagodialogen også medvirke til, at bruddet bliver til mere end et brud.

Dialogen kan sikre, at skilsmissen også fører til personlig vækst og forandring, så du undgår at gentage samme mønstre i den næste relation.

Dit parforhold er den bedst tænkelige udviklingsarena

Tankegangen i imago parterapi er, at det ikke er os, der har et parforhold – det er snarere parforholdet, der har os.

Vores følelser, tanker og handlinger er i meget høj grad et produkt af de forhold, vi i dag indgår i, og de forhold der i fortiden var vigtige for os.

Eftersom de problemer vi af og til oplever, i forholdet til os selv og i forholdet til mennesker omkring os, har sin oprindelse i relationer, virker det indlysende at vælge parterapi.

Parterapi bearbejder netop problemerne direkte i relationen.

Fortid, nutid & fremtid hænger sammen

Ved hjælp af imagodialogen bevæger parterapi sig udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer.

Herigennem tydeliggøres de mønstre, der har så godt fat i os, at vi ikke kan realisere de behov og værdier, vi har i vores nuværende relation.

De 5 vigtigeste mål:

 • Parterapien hjælper dig med at skabe et nyt billede af din partner
 • Parterapien hjælper dig med at gen-romantisere forholdet
 • Parterapien hjælper jer med at restrukturere frustrationer og tilbagevendende beklagelser
 • Parterapien hjælper jer med at opløse vrede og raseri
 • Parterapien hjælper jer med at udvikle en ny vision om parforholdet som en kilde til udvikling, glæde og tilfredsstillelse

Imago parterapi er uden sammenligning den mest effektive parterapeutiske metode, vi har stiftet bekendtskab med.

Ønsker du at booke tid til imago parterapi?

Hvis du tror at denne form for parterapi kunne være det helt rette valg for dig og din partner så kontakt os telefonisk på 50 73 6000 eller book en tid med det samme. Husk vi hos Dansk Imagocenter også tilbyder parterapi workshops for par, som supplement til terapien eller hvis I ønsker en koncentreret hurtig proces.

Har du/I spørgsmål til forløbet, eller ønsker at høre nærmere omkring priser, tider eller vores workshop. Så er du velkommen til at kontakte os.

Vores parsessioner varer 1 1/2 time, og første gang I kommer, er der afsat en halv time ekstra til introduktion til hinanden og processen.

Der er desværre ventetid. Der er ledige tider i december, eller mulighed for at hoppe ind på et afbud, hvis I selv har en fleksibel kalender.

Jeg kan ofte hjælpe med aftaler hos en af de terapeuter jeg har under uddannelse.

ONLINESESSIONER:

I kan også booke en online-parsession. Det er blevet mere og mere almindeligt, at tilbyde terapeutiske processer online. Selvom det fysiske nærvær selvfølgelig er at foretrække, så er Imago faktisk en metode, der fungerer rigtig godt online; fordi I jo som par er i samme.

Hvis I ønsker en onlinesession skal I blot sørge for at have en god mikrofon i jeres ende, et godt kamera og gode lysforhold. Og naturligvis en stund hvor I ikke bliver forstyrret.

Telefon:

Mail:

Tilmeld jer til
parterapi

VI TILBYDER ONLINESESSIONER BÅDE TIL PAR OG INDIVIDUELLE KLIENTER.