TEAMBUILDING

Teambuilding

Moderne organisationer er komplekse og udsat for et konstant udviklingspres.

Den organisatoriske respons på denne situation er at etablere selvstyrende arbejdsgrupper og teams.

Et velfungerende team skaber trivsel for den enkelte, øger koordinationen på tværs af teams og er en forudsætning for at organisationen når sine mål.

Men teams kan være svære at etablere. Teams kan gå i stå og blive til rituelle enheder og teams kan være præget af konflikter frem for dialog og udvikling.

Teambuilding drejer sig derfor om at hjælpe teamet med at finde sine egne fødder. Dansk Imagocenter tilbyder kompetent teambuilding, så du er sikret godt teamwork i din virksomhed.

Book
Teambuilding

Den moderne måde til din teambuilding

Et effektivt og udviklingsfremmende team er baseret på 6 grundlæggende mennskelige behov:

 • Alle har brug for at opleve teamet som tilstrækkeligt trygt
 • Alle skal have en oplevelse af at høre til
 • Alle har brug for at opleve sig betydningsfuld
 • Alle har brug for at opleve at de gør en forskel
 • Alle har brug for optimal variation
 • Alle har brug for at kunne lære og udvikle sig
Hvad er et praksisfællesskab?

Et praksisfællesskab kan defineres som en meningsproducerende, problemløsende, identitetsskabende og kompetenceudviklende struktur. Den organisatoriske udfordring hænger sammen med, at praksisfællesskaber ikke kan planlægges eller tvinges frem.

Men teamet kan inspireres til at fungere som et praksisfællesskab. Og organisationen og ledelsen kan hjælpe denne inspirationsproces på vej og kan skærpe alles opmærksomhed på dialogen og dermed koordinationen i og på tværs af teams.

Praksisfællesskabsorienteret teambuilding

Praksisfællesskabsorienteret teambuilding indebærer, at ledelsen ser sig selv som den, der skal give frihed og rum til selvudfoldelse og derfor være placeret imellem snarere end over de fungerende teams.

Teambuilding med konsulenter fra dansk imagocenter sætter fokus på de organisatoriske udfordringer og hjælper ledelse og teams til i fællesskab at gøre teambuilding til en dialogisk strategisk proces.

Vi kan tilbyde teambuilding redskaber og processer, der støtter udviklingen af teams som strategisk koordinerede og koordinerende praksisfællesskaber.

Ved hjælp af en helt unik dialogisk teambuildingsproces skræddersyr vi forløb og temadage, så det hele passer til din organisation og dine og dine medarbejderes behov.

Vi er bl.a. inspireret af:

 • Narrativ teori
 • Systemteori
 • Diskursteori
 • Dialogfilosofi
 • teorier om læring i praksis
 • Moderne neuropsykologi. Viden om hjernen som vores sociale organ
 • Socialkonstruktionismen
 • Metaforisk teori og metode
 • LØFT-løsningsfokuseret tilgang
 • AP-appriciative inquiri. den anerkendende metode
 • symbolsk interaktionisme.

   Har du nogen spørgsmål?

   Kontakt os gerne allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med teambuilding.

   Telefon:

   Mail:

   VI TILBYDER ONLINESESSIONER BÅDE TIL PAR OG INDIVIDUELLE KLIENTER.