Safe conversation

Hvad er safe conversation?

Safe Conversations er udviklet af Harville Hendrix, Ph.D. og Helen LaKelly Hunt, Ph.D., i USA, og hjælper folk med at lære at tale uden kritik, lytte uden at dømme og forbinde ud over forskelle. Konceptet bygger på en simpel tretrinsproces, der lærer folk at blive mere til stede i alle deres relationer.

Safe Conversations bygger på Imago-processerne med spejling, validering og empati, der er tilpasset til gruppesammenhænge, hvilket giver de samme fordele for grupper eller samfund som for par: tryghed, forbindelse, frihed fra ubehagelige reaktioner og sikkerhed i at blive hørt.

Læs mere om vores ydelser

Safe Conversations i organisationer

Safe Conversations hjælper virksomheder og organisationer i alle størrelser med at tackle de underliggende årsager til dysfunktionelle arbejdsrelationer, der fører til omkostningstunge konsekvenser som uengagerede medarbejdere, lav produktivitet og høj medarbejderomsætning.

Ved at implementere Safe Conversations kan organisationer skabe et miljø med øget psykologisk tryghed og kommunikation, der fører til mere effektive teams og en bedre arbejdskultur. Safe Conversations handler i mindre grad om enkeltpersoner og i højere grad om, hvordan hver person på teamet er forbundet til de andre, og hvordan man samarbejder bedst.

Styrken i relationel og psykologisk tryghed

Styrken i relationel og psykologisk tryghed er afgørende for effektive teams og organisationer. En stor mængde forskning understreger vigtigheden af at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig sete, hørte og værdsatte, da det fører til øget engagement, produktivitet og medarbejderfastholdelse.

Safe Conversations’ program “Connecting At Work” er baseret på 40 års klinisk praksis og ekspertise fra anerkendte eksperter. Programmet er forankret i neuro- og kvantumsociale videnskaber og fokuserer på træning, praksis og måling. Ved at integrere elementer som spejling, bekræftelser og den gode dialog, samt ledelsesmæssig coaching og udvikling af relationelle færdigheder, gør Safe Conversations det muligt at forbedre arbejdspladsrelationer og skabe målbare forbedringer i præstationerne på teamet.

VI TILBYDER ONLINESESSIONER BÅDE TIL PAR OG INDIVIDUELLE KLIENTER.