PARTERAPEUT UDDANNELSE

Imago uddannelse – en specialisering i parterapi

Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende, og ønsker du at specialisere dig i parterapi?

Søger du en metode, hvor dine hårdt tilkæmpede faglige kompetencer og din livserfaring integreres og videreudvikles?

Er du på udkig efter en relationsorienteret teori og metode, der arbejder på det dybeste kropslige/neurale forandringsniveau og samtidig har blik for bredden og kompleksiteten i parforholdet?

Så bliv certificeret som Imago parterapeut hos Dansk Imagocenter og bliv en del af et lokalt og globalt terapeutisk fællesskab i rivende udvikling.

Imagotræningen kan blive et element i en Master grad eller en Phd.

Som noget helt enestående har Imago sit eget Nationalt og Internationalt Accrediterede Universitet i Californien (Daybreak University), hvor du på sigt (hvis du ønsker det) kan gennemføre en Master i Familieterapi eller skrive Phd med Imago som et centralt element. Udannelse taget ved Dansk Imagocenter giver dig automatisk merit til Daybreak University. Daybreak University har COAMFTE akkredittering hvilket er den højeste officielle anerkendelse, man som universitet kan få indenfor det parterapeutiske og familieterapeutiske område.

Intro til Imago uddannelse

Torsdag 29/8-2024 kl. 17:00 – 19:30

Få forskningsbaseret indsigt i hvilke relationelle færdigheder og metodiske interventioner der kendetegner effektive parterapeuter. Få information om hvordan Imago-uddannelsen udvikler netop disse kompetencer!

Deltag i vores live intro-møde den 29. august kl. 17 og bliv klogere på, hvordan Imago-metoden kan berige dit arbejde som terapeut. Tilmeld dig nu for at få indsigt i denne transformative tilgang.

Deltagelse er gratis.

Dit udbytte:

 • Et grundigt indtryk af uddannelsens indhold og hvilke nye kvalifikationer du vil tilegne dig
 •  Indsigt i: hvilke specifikke Imago-parterapeutiske færdigheder du vil blive trænet i; hvilke fælles-parterapeutiske faktorer uddannelsen styrker; hvilke relationelle og personlige kompetencer uddannelsen styrker.
 • Et billed af  hvordan Imago-supervision og Imago-træning spiller sammen og hvordan det på nogle måder ligner, men også adskiller sig fra klassisk træning og supervision.
 • Lidt med hjem: Viden om hvad du især skal være opmærksom på i den første session med par
 • En god fornemmelse af mig som underviser og klinisk træner
 • Viden om hvordan al uddannelse taget ved Dansk Imagocenter giver merit til en masteruddannelse eller phd ved Daybreak University i Los Angelses. Dansk Imagocenter fungerer som et university site og din underviser John Hjarsø Mortensen Phd er ansat som klinisk professor ved Daybreak University. 

Dato:

Torsdag den 29. august 2024 fra kl. 17:00 til 19:30.

STED: Ahlefeldstgade 18, 1.th 1359 kbh. k.

Send din tilmelding til [email protected].

Få mere info om
næste forløb

Vores Imago uddannelse til parterapeut i korte træk

Imagouddannelsen er en efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter.

1.

Face-to-face undervisning:

Undervisningen og træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på et højt fagligt niveau fordelt ud på tre moduler á fire dages varighed.

Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion/selvudvikling.

2.

Supplerende online-undervisning:

For at sikre kontinuitet i læreprocessen er der mellem modulerne placeret et 2 timers virtuelt indslag. Alle har desuden adgang til vores uddannelsesportal hvor tutorials, handouts, klips m.m. vil være tilgængeligt. Det er også her du kan udveksle erfaringer med de øvrige deltagere på holdet og meget mere. Du vil hurtigt erfare at portalen er et supplement der i høj grad er med til at skabe et dynamisk læringsfællesskab.

3.

Supervisionsforløbet:

Efter træningen vil du indgå i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som sikkert fører dig frem frem til den endelig certificering.

Vi ved fra psykoterapiforskningen, at nye praktiske færdigheder skal bygges nænsomt ind i kroppen vha. gentagelser og opmuntring. På Imago parterapeut-uddannelsen får du derfor løbende mulighed for at træne specifikke kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære. Du bliver fra start introduceret til den særlige Imago-evalueringsmetode, som effektiviserer integrationen af alt det nye, du skal lære dig.

Du vil opleve rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Med Imago parterapeut-certificeringen får du en garanti for, at du er uddannet af en godkendt og særlig erfaren kliniker fra Imagos internationale fakultet, Imago International Training Institute (IITI). Din træner, John Hjarsø Mortensen, er dekan i fakultetet.

I Danmark udbydes parterapeut-efteruddannelsen af Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør, dekan og fakultetsmedlem i Imago International Training Institute John Hjarsø Mortensen (Cand.psych.aut, Phd. i Psykologi). 

John er den eneste, der uddanner Imago-parterapeuter i Skandinavien.

Certificeringen og betegnelsen Imagoparterapeut er et trademark, der giver parrene garanti for, at de ved henvendelse til en Imagoterapeut kan regne med, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med Imagoteori og –metode. Imagoterapi er en forskningsbaseret tilgang.

Imago, Imagoterapi, Imagoworkshop er trademark-beskyttede betegnelser i EU, USA, Australien, Canada og mange andre steder i verden. Kun fagpersoner der er certificeret af IITI kan med rette kalde sig Imago parterapeut.

Certificerede Imagoterapeuter har:

 • Gennemgået imago-basistræning (3 undervisningsmoduler/96 timer)
 • Fuldført efterfølgende obligatorisk supervisionsforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe) med henblik på godkendelse som imago parterapeut
 • Deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en imago workshop for par
 • Assisteret på 1 imago workshops for par efter de tre undervisnings moduler
  Hvorfor er certificering vigtig?

  Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som imagoterapeut.

  Du bliver samtidig medlem af et aktivt lokalt og globalt imago parterapeutisk fællesskab, IRW (Imago Relationship Worldwide). Fællesskabet har 40 medlemslande, og vi vokser hvert år.

  Når du påbegynder parterapeut uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer.

  Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som kliniker. Ekspertiseforskningen inden for vores felt viser iøvrigt, at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

  Hvad er dit læringsudbytte?

  Med Imago efteruddannelsen vil du tilegne dig følgende kompetencer:

  • Viden om parforholdets psykologi, stadier og udvikling
  • Relevant viden om neuropsykologi, mentaliseringsteori, tilknytningsteori, dialektisk relationsteori,
  • Indsigt i Imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i par-relationen
  • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd
  • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske. Intersubjektive processer der enten styrker eller svækker oplevelsen af grænser, udvikler evnen til selvregulering samt øger evnen til at tolerere intense følelser
  • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre
  • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, som kan modstå hverdagens små og store udfordringer
  • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas, der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for, at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis
  • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima ved hjælp af Imagoprincipperne: spejling, validering og empati
  • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger og opløsning af konflikter
  • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien
  • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt
  • Færdigheder i at håndtere high arousal, vrede og aggressivitet.

  Hvornår er vores næste træningsforløb?

  Kursuspris: kr. 34.000,00.

  København, Danmark.

  Hold 19 vinter/forår 2025:

  Modul 1: 30.  januar– 2. februar/2025 (4 dage)
  Modul 2: 3. april – 6. april/2025 (4 dage)
  Modul 3: 5. jun. – 8. juni./2025 (4 dage)

  København, Danmark.

  Hold 18 forår 2024:

  Modul 1: 14.  Marts– 17. Marts/2024 (4 dage)
  Modul 2: 23. Maj – 26. Maj/2024 (4 dage)
  Modul 3: 22. August. – 25. August./2024 (4 dage)

  Finansiering af din parterapeut-uddannelse

  Hos Dansk Imagocenter kan du helt omkostningsfrit dele din betaling op over 6, 12, 24, eller 36 måneder. Der er ingen gebyrer, renter eller udbetaling, når du vælger at betale via betalingsservice, og samlet set betaler du kun det lånte beløb tilbage – altså det samme som kontantprisen. Der er 14 dages fortrydelsesret på finansieringen, som tilbydes i samarbejde med Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Tåstrup.

  Send en e-mail til [email protected] eller ring til 50 73 60 00.

  Træningsforløb uden for Danmark

  Sverige:
  Modul 1: 5. okt.. til 8. okt 2023
  Modul 2: 11. til 14. jan 2024
  Modul 3: 4. til 7. april 2024

  Underviser:
  Klinisk Instruktør cand.psych.aut. John Hjarsø Mortensen.

  Imago videreuddannelse

  Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

  • Brilliant at the Basics
  • The Attuned Therapist
  • Giving and Receiving
  • From Despair to Repair
  • Chracterological Growth

  For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

  Du kan deltage i videreuddannelseskurserne, når du har gennemført første modul på basisuddannelsen (level 1).

  Næste videreuddannelsesforløb (advanced workshop) i København: The Attuned Therapist.

  • Kurset styrker din terapeutiske intentionalitet ved at skærpe din evne til at gennemskue de udviklingsmæssige stadier parrene sidder fast i.
  • Du lærer at identificere negative tilknytningsmønstre og uddaterede overlevelsesstrategier.
  • De lære de færdigheder der opløser reaktiv adfærd hos par med høj arousal.
  • Du bliver bedre til at etablere kropslig afstemning.
  • Du lærer at “empower” par der sidder fast i parasympatiske reaktioner.

  Underviser:

  John Hjarsø Mortensen phd.
  Klinisk Instruktør cand.psych.aut.

  Ph.d i træning og supervision af parterapeuter.
  dekan i Fakultetet i IITI (Imago  International Training Institute). Clinical professor Daybreak University Los Angeles

  Telefon:

  Mail:

  Tilmeld dig til
  næste forløb

  Hvad siger andre om uddannelsen?

  Du inspirerer mig så meget og jeg værdsætter virkelig at du i din tilgang er så elskværdig, hjertevarm og imødekommende! Jeg har været i det akademiske miljø og behandler miljøet i mange år, og det er meget sjældent at møde et menneske som dig, der er så fagligt engageret og kompetent samtidig med at du formidler med så stor en entusiasme og indlevelse, at selv det mest komplicerede bliver sanseligt, begribeligt og håndterbart. Du er en stjerne der lyser op i det dunkle terapeutiske landskab.

  - Danny Fogsgaard lektor i psykologi

  Jeg har i mange år arbejdet både privat og professionelt med at grounde sproget i ”kroppen” og få sproget til at udgå fra selve oplevelsen i kontakt med hinanden – hinanden hvad enten det er klient-behandler eller ægtefæller – uden dette ingen fordybelse og udvikling. Imago-dialogen giver både rum, tid og plads til at blive set, hørt og forstået, hvor begge parter føler sig trygge selv i meget svære samtaler og konflikter med respekt og anerkendelse af hinandens forskelligheder. Par-workshop (Imago-uddannelsen) giver indsigt og metode til at opnå dette.

  - Jim Toft, ph.d. psykologi, ekstern lektor KU institut for psykologi

  Du er uden sammenligning en af de allerbedste og mest inspirerende undervisere jeg har haft gennem mit liv. Og både metoden og din måde at holde et rum, formidle viden, give feedback på og “håndtere” alle de personlige historier og bagage, der kom til stede har ganske enkelt været mindblowing for mig. Sådan en evindelig tvivler som mig, har en oplevelse af at være kommet hjem og lande på den helt rette hylde.

  - Lea Sorgenfrei, terapeut og sexolog.

  Det er svært at indfange med ord, hvor meget jeg har fået ud af mødet med Imago og John. Jeg har fundet et professionelt hjem. sådan føles det virkelig. Jeg anbefaler parterapeutuddannelsen v. John på det varmeste til alle, som ønsker at udvikle sig både terapeutisk og personligt, under kyndig vejledning af den dygtigeste formidler og praktiker, jeg endnu har mødt.

  - Lea Juul, Psykolog

  John du er en mester i Imago, et forbillede for mig, du er personligt nærværende hos alle på holdet og kan være med alle vores historier og transformere dem til udviklingspunkter og terapeutisk kunst.

  - Henrik Milting, familieterapeut.

  Sidst men ikke mindst, er undervisningen af meget høj kvalitet og giver et omfattende indblik i parforholdets dynamikker, samt redskaber til alle tænkelige problematikker par kan blive udfordret af.

  - Lea Haderup, psykoterapeut

  Imagouddannelsen har givet mig helt nye veje til til alle mine arbejdsfelter med mennesker. Jeg bruger dialogen individuelt én til én, supervisionsmæssigt og i konflikthåndteringsprocesser i grupper og jeg har fået et fundament for parterapien som virkelig kan noget.

  - Jacqueline Amholt Psykoterapeut, proceskonsulent, supervisor

  VI TILBYDER ONLINESESSIONER BÅDE TIL PAR OG INDIVIDUELLE KLIENTER.