PROFIL

Læs mere om os

Velkommen til Dansk Imagocenter. Vi er specialiseret i parterapi, individuel terapi og relationskompetencer ved psykologerne John og Pia Hjarsø Mortensen.

John

Autoriseret Cand. psych.aut, Phd i Psykologi, Certifceret Imagoterapeut. Klinisk Instruktør. 

Jeg er uddannet cand. psych.aut fra københavns universitet og er ansat som ekstern lektor på Institut For Psykologi (Københavns Universitet), hvor jeg står for undervisningen på overbygningsmodulet “Parforholdets Psykologi”.

Jeg har en Ph.d i træning af psykoterapeuter og parterapeuter.

Desuden er jeg ansat som klinisk professor på Daybreak University i Los Angeles Californien.

Jeg har alsidig og mange års erfaring med terapeutiske processer, konsulent- og undervisningsvirksomhed. Denne erfaring er jeg for tiden igang med at omsætte i et Phd-projekt, der undersøger hvordan man udvikler relationelle kompetencer hos terapeuter, der er igang med specialiseringsuddannelse som parterapeut.

Mine arbejdsområder omfatter individuel terapi, parterapi, imago parterapi, uddannelse og videreuddannelse af terapeuter, ledelsesudvikling, lederuddannelse, teambuilding, kompetenceudvikling og konfliktløsning.

Som lektor varetager jeg uddannelses- og undervisningsopgaver på Københavns universitet (institut for psykologi og medicinstudiet). Jeg har tidligere været ansat i familiestyrelsen som kursusleder på adoptionsforberedende kurser og som familiekonsulent for adoptivfamilier.

I en længere periode var jeg ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de tre grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse (Univesity College Sjælland).

Jeg sidder i bestyrelsen i IRW (Imago Relationsship Worldwide), Imago’s globale organisation, der bl.a. arbejder med at udvikle og udbrede kendskabet til Imago som metode til at styrke kommunikationen, samarbejdet og kontakten mellem mennesker i organisationer, i familier og i parforholdet.

Jeg er klinisk instruktør indenfor Imago, og er dekan i Imago´s Internationale Training Institute IITI-fakultet, der har ansvaret for uddannelse af Imagoterapeuter og udviklingen af workshops og uddannelsesprogrammer. Jeg uddanner imagoterapeuter i Danmark, Sverige og Tyrkiet.

Herhjemme er jeg i bestyrelsen i den Danske Imagoforening. Et fagfællesskab for certificerede Imago-Parterapeuter og Imago-fasilitatorer.

Jeg har Supplerende efter- og videreuddannelse indenfor følgende terapeutiske traditioner:

  • Objektrelationsrammen (en gren af psykoanalysen)
  • Imagorelationsterapeut, Imagoworkshoppresenter, Imagosupervisor, klinisk instruktør
  • Systemisk terapeut og konsulent
  • Narrativ terapeut
  • IFS-terapeut (Internal Family System Therapy)
  • Emotionsfokuseret terapi for par (EFT)
  • Somatic experiance, traumehealing.

Andre væsentlige inspirationskilder:

Eksistentiel terapi, humanistisk terapi, systemisk terapi og interpersonel neurobiologi, NARM neuro affektiv relations model

Pia

Autoriseret cand.psych.aut. Certificeret Imagoterapeut.

Jeg er uddannet cand.Psych fra københavns Universitet og siden autoriseret.

Jeg arbejder som psykolog i en kommune (PPR) 3 dage om ugen og deltid i Dansk Imagocenter.

Jeg har alsidig specialerfaring indenfor det børnepsykologiske og familiemæssige felt, og mit primære fokus er relationer, samarbejde og kommunikation.

Jeg er certificeret som imagoterapeut og imagosupervisor, og jeg driver sammen med min partner John, Dansk Imagocenter. Jeg varetager individuelle terapeutiske forløb med børn og unge, rådgiver i forhold til familiemæssige problemtillinger samt tilbyder parterapeutiske forløb.

Parterapeutisk tager jeg udgangspunkt i imagometoden, og er desuden inspireret af narrativ psykologi samt mentaliseringsorienterede tilgange. jeg har en del erfaring med indsatser i forhold til traumer og kriser.

Jeg er certificeret  Cool Kids Behandler og udbyder Cool Kids forløb i Dansk Imagocenter.

Jeg er i gang med specialistuddannelsen i Pædagogisk Psykologi/Klinisk Børnepsykologi.

Udgivelser:

Jeg er sammen med en tidligere kollega forfatter til bogen: “Når mad giver mening” udgivet på Hans Reitzels forlag. Bogen er led i et større socialpædagogisk projekt med udviklingshandikappede brugere.

VI TILBYDER ONLINESESSIONER BÅDE TIL PAR OG INDIVIDUELLE KLIENTER.