TERAPI HOS PRAKTIKANT

Mathias K.L. Palsvig. (BSc.Psych) Praktikant hos Dansk Imagocenter i samarbejde med Psykologcenter1100

(For English please scroll down /Русский текст внизу)

Mit navn er Mathias og jeg er praktikant hos Dansk Imagocenter. Min praktikplads har særligt fokus på parforholdsdynamik med udgangspunkt i tilknytningsteori. I min praktik tager jeg imod klienter som har problemstillinger eller dilemmaer i deres parforhold eller andre problemstillinger så som stress, udbrændthed på arbejde, sorg, let angst eller let depression.

Jeg bliver færdiguddannet psykolog fra Københavns Universitetet til sommer. Jeg får supervision af John Mortensen, som er en anerkendt psykolog og specialist i imagoterapi.

Priser hos mig

  • De første 5 samtaler er gratis.
  • Derefter har man muligheden for at fortsætte for 350 kr. pr. samtale

Lidt om mig

Jeg har en multietnisk baggrund og har boet i 5 lande inkl. England. Jeg taler flydende dansk, engelsk og russisk, og ville være i stand til at tilbyde terapi på disse sprog.

Min personlighedstest fra universitetet peger på at mine største styrker er empati, omgængelighed, fleksibilitet, flid og altruisme. Jeg er en stolt far til en dreng på 4 år, som jeg bruger det meste af min fritid sammen med. Jeg er meget passioneret omkring psykologi og vil dedikere resten af mit liv til konstant at forbedre mine kompetencer og yde mit bedste for at hjælpe mine medmennesker, særligt mine klienter. Jeg tager løbende kurser og læser i gennemsnit 1-2 relevante bøger om måneden, udover universitetets pensum.

Jeg kan kontaktes via denne formular eller ved en henvendelse til Psykologcenter1100 på telefon: 30 30 37 01

Mine konsultationer forgår hos Dansk Imagocenter på adressen: Ahlefeldtsgade 18, 1 t.h, 1359 København på følgende dage: onsdag og torsdag mellem kl 09.00 – 16:00 og fredag mellem kl 14:00 og 15:00.

Mandag og tirsdag kl 09:00 ser jeg klienter i klinikken hos Psykologcenter1100 i Hellerup på adressen: Henningsens Alle 52, 2900 Hellerup.
Jeg ser også klienter online.

Ring til os
Book tid

English

Mathias K.L. Palsvig. (BSc.Psych) Intern at Dansk Imagocenter in collaboration with Psykologcenter1100

My name is Mathias, and I am an intern at Dansk Imagocenter. My internship is especially focused on couple’s relationship dynamics based on attachment theory. As a part of my internship, I accept clients who have complications or dilemmas in their romantic relationship or other psychological obstacles such as stress, work-related burnout, grief, mild anxiety, or mild depression.
I will finish my master’s degree from University of Copenhagen this summer. I am supervised by John Mortensen, who is an internationally acknowledged psychologist and specialist in imago therapy.

Price of consultation

  • The first 5 sessions are free of charge.
  • Thereafter it is possible to continue therapy for 350 kr. pr. session.

A little bit about me

I have a multicultural background and have lived in 5 countries, including England. I speak fluent Danish, English and Russian, and would be able to offer therapy in these languages.

My personality test from university highlights that some of my strongest attributes are empathy, sociability, flexibility, diligence, and altruism.
I am a proud father of my 4-year-old son, whom I spend most of my spare time with.

I am very passionate about psychology and will dedicate the rest of my life to constantly improving my knowledge and skills, and to do my best to help my fellow human beings, especially my clients. I regularly take courses and read an average of 1-2 relevant books a month, in addition to the university curriculum.

I can be contacted via the form below or by calling Psykologcenter1100 on tel: 30303701

My consultations take place at Dansk Imagocenter at the address: Ahlefeldtsgade 18, 1 t.h, 1359 Copenhagen on the following days: Wednesday and Thursday between 9.00 am – 4:00 pm and Friday between 2:00 pm – 3:00 pm.

On Mondays and Tuesdays at 9:00 am, I see clients in Psykologcenter1100’s clinic in Hellerup at the address: Henningsens Alle 52, 2900 Hellerup. I also see clients online.

Call us
Booking

Русский

Матиас К. Л. Палсвиг. (Бакалавр психологии) и стажер Датского терапевтического центра Имаго в сотрудничестве с Центром 1100

Меня зовут Матиас, я стажер в Датском терапевтическом центре Имаго. Моя стажировка сосредоточена на динамике отношений пар. В рамках моей стажировки я принимаю клиентов, у которых есть проблемы или дилеммы в их романтических отношениях или другие психологические препятствия, такие как стресс, потеря близкого человека, тревога или легкая депрессия.
Этим летом я получу степень магистра в Копенгагенском университете. Меня курирует Джон Мортенсен, всемирно признанный психолог и специалист по психотерапии.

Стоимость консультации

  • Первые 5 сеансов бесплатны.
  • После этого можно продолжать терапию за 350 крон за сеанс.

Немного обо мне:

У меня многонациональное происхождение, и я жил в 5 странах, включая Англию. Я свободно говорю по-датски и по-английски и я тоже говорю по-русски и мог бы предложить терапию на этих языках.
Мой личностный тест в университете подчеркивает, что некоторые из моих самых сильных качеств, это эмпатия, общительность, гибкость мышления, трудолюбие и альтруизм.

Я гордый отец моего 4-летнего сына, с которым я провожу большую часть моего свободного времени.
Я очень увлечен психологией и хочу посвятить мою жизнь постоянному совершенствованию моих знаний и навыков, а также сделаю все возможное, чтобы помогать моим клиентам справляться с их трудностями в личной и семейной жизни. Я регулярно посещаю курсы и читаю в среднем 1-2 соответствующие книги в месяц, в дополнение к университетской программе.

Со мной можно связаться через электронный бланк или по телефону +(45) 30303701

Мои консультации проходят в Датском терапевтическом центре Имаго по адресу: Ahlefeldtsgade 18, 1 t.h, 1359 Copenhagen по средам и четвергам с 9.00 до 16.00 и пятницам с 14.00 до 15.00.

По понедельникам и вторникам в 9:00 утра я принимаю клиентов в клинике Psykologcenter1100 в Хеллерупе по адресу: Henningsens Alle 52, 2900 Hellerup.

Я также веду консультации через интернет.

Call us
Booking

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV