TEAMBUILDING

Moderne organisationer er komplekse og udsat for et konstant udviklingspres. Den organisatoriske respons på denne situation er at etablere selvstyrende arbejdsgrupper og teams.

Den moderne måde til din teambuilding

Et velfungerende team skaber trivsel for den enkelte, øger koordinationen på tværs af teams og er en forudsætning for at organisationen når sine mål. Men teams kan være svære at etablere, teams kan gå i stå og blive til rituelle enheder og teams kan være præget af konflikter frem for dialog og udvikling.Teambuilding drejer sig om at hjælpe teamet med at finde sine egne fødder. Et effektivt og udviklingsfremmende team er baseret på 6 grundlæggende mennskelige behov.

 • Alle har brug for at opleve teamet som tilstrækkeligt trygt
 • Alle skal have en oplevelse af at høre til
 • Alle har brug for at opleve sig betydningsfuld
 • Alle har brug for at opleve at de gør en forskel
 • Alle har brug for optimal variation
 • Alle har brug for at kunne lære og udvikle sig

Disse behov har gode muligheder for at blive opfyldt hvis man kan hjælpe teamet til at fungere som et praksisfællesskab. Et praksisfællesskab kan defineres som en meningsproducerende, problemløsende, identitetsskabende og kompetenceudviklende struktur. Den organisdatoriske udfordring hænger sammen med at praksisfællesskaber ikke kan planlægges eller tvinges frem.

Men teamet kan inspireres til at fungere som et praksisfællesskab. Og organisationen og ledelsen kan hjælpe denne inspirationsproces på vej og kan skærpe alles opmærksomhed på dialogen og dermed koordinationen i og på tværs af teams.

Praksisfællesskabsorienteret teambuilding indebærer derfor, at ledelsen ser sig selv som den der skal give frihed og rum til selvudfoldelse og derfor være placeret imellem snarere end over de fungerende teams. Ledelsen må i denne sammenhæng koordinere snarere end styre, katalysere og inspirere snarere end anbefale og beslutte. Ledelsen må med Ole Fogh Kirkebys begreber håndtere balancen mellem eros og agape, hvor eros repræsenterer begejstringen, lidenskaben og det selvorienterede og agape står for det dialogiske, det menneskelige og etiske.
Teambuilding med konsulenter fra dansk imagocenter sætter fokus på organisatoriske udfordringer og hjælper ledelse og teams til i fællesskab at gøre teambuilding til en dialogisk strategisk proces.

Vi kan tilbyde teambuildingsredskaber og processer, der støtter udviklingen af teams som strategisk koordinerede og koordinerende praksisfællesskaber. Ved hjælp af en helt unik dialogisk teambuildingsproces bl.a. baseret på principperne i DialogFirst, skræddersyr vi forløb og temadage, så det hele passer til jeres organisation og jeres behov.

Vores konsulenttilgang er bred og forankret i mange års erfaring med organisatoriske processer.

Vi er bl.a. inspireret af:

 • Narrativ teori
 • Systemteori
 • Diskursteori
 • Dialogfilosofi
 • teorier om læring i praksis
 • Moderne neuropsykologi. Viden om hjernen som vores sociale organ.
 • Socialkonstruktionismen
 • Metaforisk teori og metode.
 • LØFT-løsningsfokuseret tilgang
 • AP-appriciative inquiri. den anerkendende metode.
 • symbolsk interaktionisme

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV