PROFIL

Læs mere om os

Velkommen til Center for Imago parterapi og Kommunikation ved psykologerne John og Pia Hjarsø Mortensen.

John

Cand. psych. Certifceret Imagoterapeut. Klinisk Instruktør.

Jeg er uddannet cand. Psych. fra københavns universitet. Jeg har alsidig og mange års erfaring med terapeutiske processer, konsulent- og undervisningsvirksomhed.

Mine arbejdsområder omfatter individuel terapi, parterapi, imago parterapi, ledelsesudvikling, lederuddannelse, teambuilding, kompetenceudvikling og konfliktløsning.

Som lektor varetager jeg uddannelses- og undervisningsopgaver på Københavns universitet (institut for psykologi og medicinstudiet). Jeg har tidligere været ansat i familiestyrelsen som kursusleder på adoptionsforberedende kurser og som familiekonsulent for adoptivfamilier.

I en længere periode var jeg ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de tre grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse (Univesity College Sjælland).

Jeg  sidder  i bestyrelsen i IRI (Imago Relationship International), Imago’s globale organisation, der bl.a. arbejder med at udvikle og udbrede kendskabet til Imago som metode til at styrke kommunikationen, samarbejdet og kontakten mellem mennesker i organisationer, i familier og i parforholdet.

Jeg er klinisk instruktør indenfor Imago, og er dekan i IRI´s fakultet, der har ansvaret for uddannelse af Imagoterapeuter og udviklingen af workshops og uddannelsesprogrammer. Jeg uddanner imagoterapeuter i Danmark, Sverige og Tyrkiet.

Herhjemme er jeg formand i den Danske Imagoforening. Et fagfællesskab for certificerede Imago-Parterapeuter og Imago-fascilitatorer.

Jeg har Supplerende efter- og videreuddannelse indenfor følgende terapeutiske traditioner:

  • Objektrelationsrammen (en gren af psykoanalysen)
  • Imagorelationsterapeut, Imagoworkshoppresenter, Imagosupervisor, klinisk instruktør
  • Systemisk terapeut og konsulent
  • Narrativ terapeut
  • IFS-terapeut (Internal Family System Therapy)
  • Emotionsfokuseret terapi for par (EFT)
  • Somatic experiance, traumehealing.

Andre væsentlige inspirationskilder:

Eksistentiel terapi, humanistisk terapi, systemisk terapi og interpersonel neurobiologi, NARM neuro affektiv relations model

Pia

Autoriseret cand.psych. Certificeret Imagoterapeut.

Jeg er uddannet cand.Psych fra københavns Universitet og siden autoriseret.

Som PPR-Psykolog varetager jeg  opgaver i kommunalt regi og arbejder deltid i Dansk Imagocenter.

Jeg har alsidig specialerfaring indenfor det børnepsykologiske og familiemæssige felt, og jeg har primært interesseret mig for relationer, samarbejde og kommunikation.

Jeg er sammen med en tidligere kollega forfatter til bogen: “Når mad giver mening” udgivet på Hans Reitzels forlag. Bogen er led i et større socialpædagogisk projekt med udviklingshandikappede brugere.

Jeg har desuden stor erfaring indenfor det organisatoriske og politiske felt, hvor jeg bl.a. har været delegeret og bestyrelsesmedlem i såvel faglige som politiske organisationer.

Jeg er certificeret som imagoterapeut og imagosupervisor, og jeg driver sammen med min partner John, Dansk Imagocenter. Jeg varetager individuelle og parterapeutiske forløb og rådgiver i forhold til familiemæssige problemtillinger.

Jeg arbejder ud fra imagometoden, narrativt inspireret psykologi samt mentaliseringsorienterede tilgange.

Lea

Certificeret organisk psykoterapeut. Certificeret Imagoterapeut.

Jeg er uddannet certificeret organisk psykoterapeut (MPF) fra Akademiet for psykoterapi, en 4-årig uddannelse inden for samtaleterapi og kropsterapi.

Derudover har jeg videreuddannet mig til certificeret imago terapeut (parterapeut) og har grunduddannelsen i chok/traume behandling fra Skolen for Psykosomatik.

Jeg er bachelor i specialpædagogik med fokus på kontakt og relation i arbejdet med børn.

Jeg tilbyder parterapi (imagoterapi), forældre – voksenbarn workshops (relationsarbejde) og individuelterapi, hvor jeg har erfaring inden for blandt andet personlig udvikling og fordybelse, selvværdsproblematikker, angst og depression, sorg, misbrug og spiseforstyrrelser.

I min praksis har jeg stor opmærksomhed på kontakt og nærvær, bevidsthed og udvikling, omsorg og etik.

Jeg skaber et trygt rum, hvor der kan arbejdes med noget af det, der sårbart for dig/jer. Ligeledes arbejder jeg med stor respekt og med opmærksomhed på, hvor udviklingen er lige nu, hvor fordybelsen skal hen, for dig som individuel klient eller med jer som par.

Medmenneskelighed og tryghed er vigtige dimensioner i min praksis.

Tomas Burval

Therapy in English or Sweedish.

Hello!

I am from Sweden and been a couples and individual therapist since 2012.

I will be coming to Copenhagen on regular basis and this is an opportunity for me and you to meet. I have done a lot of couples coaching or therapy depending what you want or need.

I start from where you are at this very moment and we take it from there.

It can be that you are having a crisis or it can be that you as a couple have lost the joy and want to find the way back to a connected, meaningful and fun relationship.

Since I am from Sweden I can do therapy in Swedish and English. My Danish is not good enough yet.

I have known John Mortensen for a very long time and are now asked to help him. If you want to know more about me just ask him. One small thing about my self is that John is now teaching me to drink and appreciate coffee for the first time in my life.

Yes it can seem strange but I just never got it until I came to Denmark.

I also do athlete and executive coaching. I am a world champion in Frisbeesport and have coached many athletes and executives on their way.

So if you want to see me I will be in Copenhagen the 2nd of May. Talk to John and he will schedule you.

All the best/Tomas Burvall

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV