PROFIL

Læs mere om os

Velkommen til Center for Imago parterapi og Kommunikation ved psykologerne John og Pia Hjarsø Mortensen.

John

Cand. psych. Certifceret Imagoterapeut. Klinisk Instruktør.

Jeg er uddannet cand. Psych. fra københavns universitet. Jeg har alsidig og mange års erfaring med terapeutiske processer, konsulent- og undervisningsvirksomhed.

Mine arbejdsområder omfatter individuel terapi, parterapi, imago parterapi, ledelsesudvikling, lederuddannelse, teambuilding, kompetenceudvikling og konfliktløsning.

Som lektor varetager jeg uddannelses- og undervisningsopgaver på Københavns universitet (institut for psykologi og medicinstudiet). Jeg har tidligere været ansat i familiestyrelsen som kursusleder på adoptionsforberedende kurser og som familiekonsulent for adoptivfamilier.

I en længere periode var jeg ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de tre grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse (Univesity College Sjælland).

Jeg  sidder  i bestyrelsen i IRI (Imago Relationship International), Imago’s globale organisation, der bl.a. arbejder med at udvikle og udbrede kendskabet til Imago som metode til at styrke kommunikationen, samarbejdet og kontakten mellem mennesker i organisationer, i familier og i parforholdet.

Jeg er klinisk instruktør indenfor Imago, og er dekan i IRI´s fakultet, der har ansvaret for uddannelse af Imagoterapeuter og udviklingen af workshops og uddannelsesprogrammer. Jeg uddanner imagoterapeuter i Danmark, Sverige og Tyrkiet.

Herhjemme er jeg formand i den Danske Imagoforening. Et fagfællesskab for certificerede Imago-Parterapeuter og Imago-fascilitatorer.

Jeg har Supplerende efter- og videreuddannelse indenfor følgende terapeutiske traditioner:

  • Objektrelationsrammen (en gren af psykoanalysen)
  • Imagorelationsterapeut, Imagoworkshoppresenter, Imagosupervisor, klinisk instruktør
  • Systemisk terapeut og konsulent
  • Narrativ terapeut
  • IFS-terapeut (Internal Family System Therapy)
  • Emotionsfokuseret terapi for par (EFT)
  • Somatic experiance, traumehealing.

Andre væsentlige inspirationskilder:

Eksistentiel terapi, humanistisk terapi, systemisk terapi og interpersonel neurobiologi, NARM neuro affektiv relations model

Pia

Autoriseret cand.psych. Certificeret Imagoterapeut.

Jeg er uddannet cand.Psych fra københavns Universitet og siden autoriseret.

Som PPR-Psykolog varetager jeg  opgaver i kommunalt regi og arbejder deltid i Dansk Imagocenter.

Jeg har alsidig specialerfaring indenfor det børnepsykologiske og familiemæssige felt, og jeg har primært interesseret mig for relationer, samarbejde og kommunikation.

Jeg er sammen med en tidligere kollega forfatter til bogen: “Når mad giver mening” udgivet på Hans Reitzels forlag. Bogen er led i et større socialpædagogisk projekt med udviklingshandikappede brugere.

Jeg har desuden stor erfaring indenfor det organisatoriske og politiske felt, hvor jeg bl.a. har været delegeret og bestyrelsesmedlem i såvel faglige som politiske organisationer.

Jeg er certificeret som imagoterapeut og imagosupervisor, og jeg driver sammen med min partner John, Dansk Imagocenter. Jeg varetager individuelle og parterapeutiske forløb og rådgiver i forhold til familiemæssige problemtillinger.

Jeg arbejder ud fra imagometoden, narrativt inspireret psykologi samt mentaliseringsorienterede tilgange.

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV