Profil

Om DIC

Velkommen til Center for Imago parterapi og Kommunikation ved psykologerne John og Pia Hjarsø Mortensen

Læs mere om psykologerne

Information om John (cand. psych. Certifceret Imagoterapeut. Klinisk Instruktør)

om-dic_8Jeg er uddannet cand. Psych. fra københavns universitet. Jeg har alsidig og mange års erfaring med terapeutiske processer, konsulent- og undervisningsvirksomhed.

Mine arbejdsområder omfatter individuel terapi, parterapi, imago parterapi, ledelsesudvikling, lederuddannelse, teambuilding, kompetenceudvikling og konfliktløsning. Som lektor varetager jeg uddannelses- og undervisningsopgaver på Københavns universitet (institut for psykologi og medicinstudiet). Jeg har tidligere været ansat i familiestyrelsen som kursusleder på adoptionsforberedende kurser og som familiekonsulent for adoptivfamilier. I en længere periode var jeg ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de tre grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse (Univesity College Sjælland).

Jeg  sidder  i bestyrelsen i IRI (Imago Relationship International), Imago’s globale organisation, der bl.a. arbejder med at udvikle og udbrede kendskabet til Imago som metode til at styrke kommunikationen, samarbejdet og kontakten mellem mennesker i organisationer, i familier og i parforholdet.

Jeg er klinisk instruktør indenfor Imago, og er dekan i IRI´s fakultet, der har ansvaret for uddannelse af Imagoterapeuter og udviklingen af workshops og uddannelsesprogrammer. Jeg uddanner imagoterapeuter i Danmark, Sverige og Tyrkiet.

Herhjemme er jeg formand i den Danske Imagoforening. Et fagfællesskab for certificerede Imago-Parterapeuter og Imago-fascilitatorer.

Jeg har Supplerende efter- og videreuddannelse indenfor følgende terapeutiske traditioner:

  • Objektrelationsrammen (en gren af psykoanalysen).
  • Imagorelationsterapeut, Imagoworkshoppresenter, Imagosupervisor, klinisk instruktør
  • Systemisk terapeut og konsulent
  • Narrativ terapeut
  • IFS-terapeut (Internal Family System Therapy)
  • Emotionsfokuseret terapi for par (EFT)
  • Somatic experiance, traumehealing

Andre væsentlige inspirationskilder:
Eksistentiel terapi, humanistisk terapi, systemisk terapi og interpersonel neurobiologi, NARM neuro affektiv relations model

Information om Pia (Autoriseret cand.psych.; Certificeret Imagoterapeut)
pia_17Jeg er uddannet cand.Psych fra københavns Universitet og siden autoriseret. Som PPR-Psykolog varetager jeg  opgaver i kommunalt regi og arbejder deltid i Dansk Imagocenter.
Jeg har alsidig specialerfaring indenfor det børnepsykologiske og familiemæssige felt og har primært interesseret mig for relationer, samarbejde og kommunikation.
Jeg er sammen med en tidligere kollega forfatter til bogen “Når mad giver mening” udgivet på Hans Reitzels forlag. Bogen er led i et større socialpædagogisk projekt med udviklingshandikappede brugere.
Jeg har desuden stor erfaring indenfor det organisatoriske og politiske felt hvor jeg bl.a. har været delegeret og bestyrelsesmedlem i såvel faglige som politiske organisationer.
Jeg er certificeret som imagoterapeut og imagosupervisor og jeg driver sammen med min partner John, Dansk Imagocenter. Jeg varetager individuelle  og parterapeutiske forløb og rådgiver i forhold til familiemæssige problemtillinger. Jeg arbejder ud fra imagometoden, narrativt inspireret psykologi samt mentaliseringsorienterede tilgange.

Om Lea (Certificeret organisk psykoterapeut. Certificeret Imagoterapeut)

NeelaJeg er uddannet certificeret organisk psykoterapeut (MPF) fra Akademiet for psykoterapi, en 4-årig uddannelse inden for samtaleterapi og kropsterapi. Derudover har jeg videre uddannet mig til certificeret imago terapeut (parterapeut) og har grunduddannelsen i chok/traume behandling fra Skolen for Psykosomatik. Jeg er bachelor i specialpædagogik, med fokus på kontakt og relation i arbejdet med børn.
Jeg tilbyder parterapi (imagoterapi), forældre – voksenbarn workshops (relationsarbejde) og individuelterapi, hvor jeg har erfaring inden for blandt andet personlig udvikling og fordybelse, selvværdsproblematikker, angst og depression, sorg, misbrug og spiseforstyrrelser.
I min praksis har jeg stor opmærksomhed på kontakt og nærvær, bevidsthed og udvikling, omsorg og etik. Jeg skaber et trygt rum, hvor der kan arbejdes med noget af det, der sårbart for dig/jer. Ligeledes arbejder jeg med stor respekt og med opmærksomhed på, hvor udviklingen er lige nu, hvor fordybelsen skal hen, for dig som individuel klient eller med jer som par.
Medmenneskelighed og tryghed er vigtige dimensioner i min praksis.

Kristine Nordentoft

Jeg er uddannet og certificeret Imago Terapeut og Imago Professional Facilitator fra Institut for Imago terapi og Dansk Imagocenter. Jeg har med denne baggrund arbejdet mange år med at facilitere dialoger mellem mennesker, lavet terapeutisk og støttende relationsarbejde i familier, afholdt forældregrupper og arbejdet relationelt med børn og unge. Jeg fungerer som supervisor og vejleder for pædagogisk personale og ledelse. Jeg har en bred erfaring indenfor arbejdet med børn med specielle behov, herunder vejledning af forældre. Jeg afholder workshops og foredrag med fokus på forældreskab og parforhold

I klinikken tilbyder jeg imago-parterapi. I min praksis med jer som par, lægger jeg vægt på at skabe et nænsomt og trygt rum som basis for dét, I gerne vil tale om. Et rum hvor I begge får en oplevelse af, at blive lyttet til og forstået på nye måder. Et rum hvor det er velkomment at være sårbar og hvor ingen bliver dømt ude. Dialogerne medfører som oftest en følelse af, at give dyb mening og en større klarhed. Jeg ønsker at støtte jer til at få øje på, at lige præcis dén partner du sidder overfor, som du måske lige nu har gentagne konflikter med, også har nøglen til at gøre dig tryg og tilfreds. Processen kan føre til et større og dybere kendskab til dig selv og din partner, og giver den basale grund for et trygt, sjovt, kreativt og kærligt parforhold.

IMG_2425