Parterapeut uddannelse

Synes du, at imagometoden lyder spændende? Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller lignende, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab.

Om parterapeut uddannelsen

Imagouddannelsen er en efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter.

Træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på højt fagligt niveau. De 12 dage er fordelt på fire moduler á hver 3 dage. Træningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion.

Efter træningen vil du indgå i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som fører frem til den endelig certificering.

På parterapeut uddannelsen vil du få mulighed for at træne kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære. der vi være rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Med imago parterapeut certificeringen får du en garanti for, at du er udannet af en erfaren, godkendt og særlig veluddannet kliniker fra IRI’s fakultet.

I Danmark udbydes parterapeut efteruddannelsen via Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør og fakultetsmedlem i Imago Relationships International John Hjarsø Mortensen (Cand.psych). John er den eneste som uddanner imago parterapeuter i Norden.

Certificeringen og betegnelsen som imagoterapeut er tillige parrenes garanti for, at de ved henvendelse til en imagoterapeut er sikret, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med imagoteori og –metode.

Bliv certificeret imago parterapeut

Certificerede imagoterapeuter har:
-Gennemgået imago-basistræning (4 undervisningsmoduler/96 timer).

-Fuldført efterfølgende obligatorisk supervisionsforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe) med henblik på godkendelse som imago parterapeut.

-Deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en imago workshop for par.

-Assisteret på 2 imago workshops for par efter de 4 undervisnings moduler.

Hvorfor er certificering vigtig?

Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som imagoterapeut. Du bliver medlem af et aktivt lokalt og globalt imago parterapeutisk fællesskab. IRI har 40 medlemslande, og vi vokser hvert år.

Når du påbegynder parterapeut uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer.

Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som klinikker. Ekspertiseforskningen indenfor vore felt viser i øvrigt, at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

Dit læringsudbytte

Med imago efteruddannelsen vil du tilegne dig følgende kompetencer:

  • Viden om parforholdets psykologi og udvikling.
  • Indsigt i imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i relationen.
  • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd.
  • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske.
  • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre.
  • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, som kan modstå hverdagens små og store udfordringer.
  • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas, der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for, at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis.
  • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima ved hjælp af imagoprincipperne: spejling, validering og empati.
  • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger og opløsning af konflikter.
  • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien.
  • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt.
   • Færdigheder i at håndtere vrede og agressivitet

Overblik over træningsforløb

Næste træningsforløb

København, Danmark

Hold 9:
Modul 1: 07. – 09. september 2018 (3 dage)
Modul 2: 26. – 28. oktober. 2018 (3 dage)
Modul 3: 25. – 27. januar 2019 (3 dage)
Modul 4: 05. – 07. april 2019 (3 dage)

Kursuspris: kr. 24.000,00

Underviser:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Tilmelding: Tilmelding foregår ved mail til imagocenter@me.com eller på tlf. 50 73 6000

imago parterapeut uddannelse

Igangværende træningsforløb

København, Danmark

Hold 8:
Modul 1: 24. – 26. november 2017 (3 dage)
Modul 2: 16. – 18. februar. 2018 (3 dage)
Modul 3: 20. – 22. april 2018 (3 dage)
Modul 4: 8. – 10. juni 2018 (3 dage)

Kursuspris: kr. 24.000,00

Underviser:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør, cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Tilmelding: Tilmelding foregår ved mail til imagocenter@me.com eller på tlf. 50 73 6000

Træningsforløb uden for Danmark

Sverige:
Kommer

Tyrkiet:
Modul 1: 16. – 19. oktober 2017
modul 2: 22. – 24.- januar 2018
modul 3: 26. – 28. april 2018

Underviser:
Klinisk Instruktør cand.psych. John Hjarsø Mortensen

Imago videreuddannelse

Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

   • Brilliant at the Basics
   • The Attuned Therapist
   • Giving and Receiving
   • From Despair to Repair
   • Chracterological Growth

For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

Du kan deltage i videreuddannelseskurserne når du har gennemført 2 moduler på basisuddannelsen.

Dit udbytte af at deltage på Brilliant at The Basics:

    • Kurset styrker din terapeutiske intentionalitet. Du bliver bedre til at vælge den intervention, der lige nu kan bringe parret ind i mere kontakt, mere tryghed og mere udvikling.
    • Du lærer hvad der skal til for at imagodialogen får et kreativt og friskt præg. Du bliver bedre til bruge ledesætninger, pauser etc. på en måde, der skaber et naturligt og legende flow..
    • De basale færdigheder der blev introduceret på den kliniske uddannelse er hele tiden under udvikling. På kurset vil du få mulighed for at træne de nyeste justeringer og tilføjelser, f.eks. nye måder at holde liv i spejlingen på.
    • Du bliver bedre til at få de basale processer forankret i krop og nervesystem. Det er denne forankring, der sikrer varige ændringer.

hjælp par med kriser gennem parterapi

Videreuddannelseskurser i København

Advanced workshop:
Brilliant at the basics.

23. 24. og 25. feb. 2018 i København

Undervisere:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Sophie Slade
Senior Faculty from London

Workshoppen foregår på engelsk (og dansk hvis der er brug for det).

Kursuspris:
$600,00 for medlemmer af IRI
$700,00 for imagoterapeuter der pt. ikke er medlem af IRI

Tilmelding: Tilmelding foregår ved mail til imagocenter@me.com eller på tlf. 50 73 6000.

Kontakt

Synes du, at efteruddannelsen lyder spændende, så er du velkommen til at ringe og høre mere på tlf. 50 73 6000. Du kan også skrive via mail imagocenter@me.com, og vi vil vende tilbage hurtigt. Læs mere om imago parterapi.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre i forløbet.