Basis træning som Imago parterapeut

Bliv certificeret som Imago parterapeut og bliv del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab.

 

IMG_6841

Imago International har 40 medlemslande!

Få en mulighed for at blive certificeret parterapeut

Målgruppen: Imagouddannelsen er et efteruddannelsesforløb for psykoterapeuter og psykologer.

Undervisningsdelen: Træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på højt fagligt niveau. De 12 dage er fordelt som fire moduler á hver 3 dage. Træningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, og selvrefleksion.

Supervisionsdelen: Efter denne del af træningen indgår du i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som fører frem til den endelig certificering.

 

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Certificeringen er en garanti for at du er uddannet af en erfaren godkendt og særligt uddannet kliniker fra IRI´s fakultet (du kan læse mere om IRI ved at klikke her: Imago Relationsship International).

I Danmark udbydes uddannelsen via Dansk Imagocenter og undervisningen foreståes af klinisk instruktør og fakultesmedlem i Imago Relationsship International:

Cand.psych. John Hjarsø Mortensen

Certificeringen og betegnelsen Imagoterapeut er tillige parrenes garanti for, at når de henvender sig til en Imagoterapeut, så kan de være sikre på, at de er havnet hos en terapeut, der har en meget høj grad af fortrolighed med Imagoteori og -metode.

 

Certificerede Imagoterapeuter har:

-gennemgået Imago-basistræning (de 4 undervisningsmoduler/96 timer.)

-fuldført obligatorisk efterfølgende supervisionforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe),  mhp.  godkendelse som Imago Parterapeut.

-deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en Imago workshop for par.

-assisteret på 2 imagoworkshops for par efter de 4 undervisnings moduler.

 

IMG_2377

Derfor er certificeringen vigtig: Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som Imagoterapeut og du bliver medlem af et aktivt lokalt og globalt Imago parterapeutisk fællesskab. IRI har 40 medlemslande og vi vokser hvert år. Når du påbegynder uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer.  Ved at være en del af disse praksisfællesskaber, får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer. Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale Imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som klinikker. Ekspertiseforskningen indenfor vore felt viser iøvrigt at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

IMG_3750


Dit læringsudbytte:

 • Viden om Parforholdets psykologi og udvikling
 • Indsigt i Imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i relationen.
 • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd.
 • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske.
 • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre.
 • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, der kan modstå hverdagens små og store udfordringer.
 • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis.
 • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima, vha. imagoprincipperne: spejling, validering og empati.
 • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger, og opløsning af konflikter.
 • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien.
 • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt.
 • Færdigheder i at håndtere vrede og agressivitet

IMG_2374

Demoer og øvelser: På uddannelsen vil du få mulighed for at træne kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære. der vi være rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

IMG_5804

Næste Basis træningsforløb:

Danmark København

Hold 8:

Modul 1: 24. – 26. november 2017 (3 dage)

Modul 2: 16. – 18. februar. 2018 (3 dage)

Modul 3: 20. – 22. april 2018 (3 dage)

Modul 4: 8. – 10. juni 2018 (3 dage)

 

Kursuspris: kr. 24.000,00

 

Underviser:

Klinisk Instruktør cand.psych. John Hjarsø Mortensen

Formand Dansk Imagoforening

Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

 

Tilmelding: imagocenter@me.com eller tlf. 50 73 6000

Eller klik her

 

Igangværende træning:

 

Hold 6:

Modul 1: 18. – 21. aug. 2016 (4 dage)

Modul 2: 3. nov. – 6. nov. 2016 (4 dage)

modul 3: 26. – 29. Jan. 2017 (4 dage)

 

Kursuspris: kr. 24.000,00

 

Kliniske træningsforløb udenfor danmark:

 

sverige:

Kommer

tyrkiet:

Modul 1: 16. – 19. oktober. 2017

modul 2: 22. – 24.- jan. 2018

modul 3: 26. – 28. april  2018

Underviser:

Klinisk Instruktør cand.psych. John Hjarsø Mortensen

 

Imago videreuddannelse:

Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

 

 • Brilliant at the Basics
 • The Attuned Therapist
 • Giving and Receiving
 • From Despair to Repair
 • Chracterological Growth

 

For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

 

Hvornår kan du deltage på videreuddannelseskurserne?

når du har gennemført 2 moduler på basisuddannelsen er du berettiget til at deltage på videreuddannelseskurserne.

 

Videreuddannelseskurser i København.

Advanced workshop:

Brilliant at the basics.

23. 24. og 25. feb. 2018 i KBH

Tilmelding: imagocenter@me.com

eller på tel. 50736000

Undervisere:

Senior Faculty Sophie Slade from London  and John Hjarsø Mortensen

The workshop will be delivered in english (and danish if needed).

 

 

Kursuspris:

$. 600,00 for medlemmer af IRI

$ 700,00 for imagoterapeuter der pt. ikke er medlem af IRI

 

Tilmelding: via E-mail imagocenter@me.com eller på tel. 50 73 600

 

Dit udbytte af at deltage på Brilliant at The Basics:

 • kurset styrker din terapeutiske intentionalitet. Du bliver bedre til at vælge den intervention der lige nu kan bringe parret ind i mere kontakt, mere tryghed og mere udvikling.
 • du lærer hvad der skal til for at imagodialogen får et kreativt og friskt præg. Du bliver bedre til bruge ledesætninger, pauser, etc. på en måde, der skaber et naturligt og legende flow.
 • de basale færdigheder der blev introduceret på den kliniske uddannelse, er hele tiden under udvikling. på kurset vil du få mulighed for at træne de nyeste justeringer og tilføjelser. f.eks. nye måder at holde liv i spejlingen på.
 • du bliver bedre til at få de basale processer forankret i krop og nervesystem. Det er denne forankring, der sikrer varige ændringer.

 

Version 2