I booker en parsession ved at ringe til: 50 73 6000

eller vi mail: imagocenter@me.com

Parsessioner  varer 1 1/2 time. Første gang I kommer er der afsat en halv time ekstra til introduktion til hinanden og processen.

Kort om Imago parterapi:

Derfor er det Jer der taler med hinanden:

På mange måder fungerer terapeuten nærmest som en coach. Parterapi er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner og det er terapeutens opgave at guide denne samtale. Målet med Imago parterapi er at styrke jeres kontakt, dialog og tilknytning. Det mål nås selvfølgelig bedst hvis det er jer der taler med hinanden.

Der skal lyttes ikke tolkes og vurderes!

Den særlige samtaleform der benyttes indenfor imago parterapi kaldes for den bevidste dialog eller den intentionelle dialog. Parterapi dialogen er bygget op på en måde så gensides lydhørhed og tryghed styrkes. Noget der adskiller dialogen i imago parterapi fra andre terapeutiske samtaler og som gør den særlig effektiv, er fraværet af tolkninger og vurderinger.

I denne form for parterapi kommer terapeuten på intet tidspunkt med tolkninger af det som parterne udtrykker. Samme princip gælder mellem parterne. Vi mennesker har det sjældent godt med at blive tolket af andre.

Til gengæld længes vi efter at blive set og hørt på en så nærværende måde, at vi kan komme frem til vore egne tolkninger af hvem vi er og hvad vi vil og har brug for. Så vi kan forstå os selv og vore relation til andre bedre.

De vigtigste elementer i imago parterapi og i imagodialogen er:

 • Spejling
 • den aktive indfølende lytning
 • bekræftelsen og anerkendelsen af det man har hørt
  Du kan læse mere om imagometoden ved at klikke her: Imagometoden

Parterapi med små hjemmeopgaver

Et andet vigtigt mål når man går i gang med imago parterapi består i at tilegne sig konkrete færdigheder via små hjemmeopgaver og øvelser. Imago parterapi ved at forandring sker gennem små skridt.

Derfor arbejdes du og din partner i imago parterapi målrettet med at integrere værktøjer, nye indsigter og anderledes forholde- og handlemåder i jeres egen hverdag.

Vi ved fra hjerneforskningen, at nye indsigter og forståelser er vigtige elementer i enhver forandringsproces; men hvis gamle reaktionsmønstre på en varig måde skal erstattes af nye og mere hensigtsmæssige, skal der mere til. Nye indsigter i sig selv er ikke nok.
Parterapi skal medvirke til at ny adfærd trænes og vedligeholdes

Imago parterapi lægger vægt på at skabe forandring på handleplanet. Når du går i parterapi lærer du at strække dig og gå imod dine gamle impulser.

Derfor er Imago parterapi også mere end en indsigtsterapi. Parterapi-processen retter sig mod alt det, der foregår mellem parterne og støtter dem i at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåsende med det hensigtsmæssige og bevægende.

Dit parforhold er den bedst tænkelige udviklingsarena! 

Tankegangen i imagoparterapi er, at det ikke er os der har et parforhold – det er snarere parforholdet der har os!! Vore følelser tanker og handlinger er i meget høj grad et produkt af de forhold vi i dag indgår i og de forhold, der i fortiden var vigtige for os.

Så eftersom de problemer vi af og til oplever i forholdet til os selv og i forholdet til mennesker omkring os, har sin oprindelse i relationer, virker det indlysende at vælge parterapi, der jo netop bearbejder problemerne direkte i relationen.

Fortid, nutid og fremtid hænger sammen!

Parterapi ved hjælp af Imagodialogen bevæger sig udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer, for derigennem at tydeliggøre de mønstre der har så godt fat i os, at vi ikke kan forfølge de behov og værdier vi drømmer om i vores nuværende relation.

Her er de 5 vigtigeste mål:

 • Parterapi hjælper dig med at skabe et nyt billede af din partner
 • Parterapi hjælper dig med at genromanticere forholdet
 • Parterapi hjælper jer med at restrukturere frustrationer og tilbagevendende beklagelser
 • Parterapi hjælper jer med at opløse vrede og raseri
 • Parterapi hjælper jer med at udvikle en ny vision om parforholdet som en kilde til udvikling, glæde og tilfredsstillelse

Imago parterapi er uden sammenligning den mest effektive parterapeutiske metode vi har stiftet bekendtskab med.

Parterapi er et oplagt valg for:

 • par der er kørt fast og har brug for en effektiv støtte til at komme videre.
 • par der tager sit forhold alvorligt og ønsker at gøre det endnu bedre og at tage ansvar for sin egen og den fælles vækst og udvikling.
 • par der lever et praktisk parallelliv og længes efter den magi, livfuldhed og visioner de oplevede under forelskelsesfasen.
 • par der er tæt på at gå fra hinanden, men ønsker at give forholdet en sidste chance.
 • Og endelig for par der har taget beslutning om skilsmisse, men som af hensyn til eventuelle børn ønsker at værne om den dialog, der skal fortsætte efter skilsmissen. I en skilsmisseproces kan imagodialogen også medvirke til, at bruddet bliver til mere end et brud. Dialogen kan sikre at skilsmissen også fører til personlig vækst og forandring, så man undgår at gentage samme mønstre i den næste relation.

Ud over parterapi kan det stærkt anbefales at deltage i parweekenden.

Se også menupunktet Parweekend