PARTERAPEUT UDDANNELSE

Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller lignende, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Og synes du, at imagometoden lyder spændende og som noget, du gerne vil udforske yderligere?

Så bliv certificeret som imago parterapeut hos Dansk Imagocenter og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab.

Tilmeld dig næste forløb

Hvad får du ud af parterapeut uddannelsen?

Imagouddannelsen er en efteruddannelse for både psykologer og psykoterapeuter.

Undervisningen og træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på et højt fagligt niveau fordelt ud på tre moduler á fire dages varighed.

Der vil blive vekslet mellem teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion.

Efter træningen vil du indgå i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som fører frem til den endelig certificering.

På parterapeut uddannelsen vil du derfor få mulighed for at træne kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære.

Der vil ligeledes være rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

Hvad vil det sige at være certificeret som imago terapeut?

Med imago parterapeut certificeringen får du en garanti for, at du er uddannet af en erfaren, godkendt og særlig erfaren kliniker fra IITI’s fakultet og Training Institute.

I Danmark udbydes parterapeut efteruddannelsen hos Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør, dekan og fakultetsmedlem i Imago International Training Institute John Hjarsø Mortensen (Cand.psych). John er p.t. i gang med en PHD om Imago på Daybrek University.

John er den eneste, der uddanner imago parterapeuter i Skandinavien.

Certificeringen og betegnelsen som imagoterapeut er tillige parrenes garanti for, at de ved henvendelse til en imagoterapeut er sikret, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med imagoteori og –metode.

Hvad har certificerede imagoterapeuter?

 • Gennemgået imago-basistræning (3 undervisningsmoduler/96 timer)

 • Fuldført efterfølgende obligatorisk supervisionsforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe) med henblik på godkendelse som imago parterapeut

 • Deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en imago workshop for par

 • Assisteret på to imago workshops for par efter de tre undervisnings moduler

Hvorfor er certificering vigtig?

Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som imagoterapeut.

Du bliver samtidig medlem af et aktivt lokalt og globalt imago parterapeutisk fællesskab, IRW (Imago Relationship Worldwide). Fællesskabet har 40 medlemslande, og vi vokser hvert år.

Når du påbegynder parterapeut uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer.

Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som kliniker. Ekspertiseforskningen inden for vores felt viser iøvrigt, at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

Hvad er dit læringsudbytte?

Med imago efteruddannelsen vil du tilegne dig følgende kompetencer:

 • Viden om parforholdets psykologi, stadier og udvikling
 • Indsigt i imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i par-relationen
 • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd
 • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske. Intersubjektive processer der enten styrker eller svækker oplevelsen af grænser, udvikler evnen til selvregulering samt øger evnen til at tolerere intense følelser
 • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre
 • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, som kan modstå hverdagens små og store udfordringer
 • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas, der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for, at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis
 • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima ved hjælp af imagoprincipperne: spejling, validering og empati
 • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger og opløsning af konflikter.
 • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien
 • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt
 • Færdigheder i at håndtere high arousal, vrede og agressivitet.

Hvad siger andre om uddannelsen?

“Det er svært at indfange med ord, hvor meget jeg har fået ud af mødet med Imago og John. Jeg har fundet et professionelt hjem. sådan føles det virkelig. Jeg anbefaler parterapeutuddannelsen v. John på det varmeste til alle, som ønsker at udvikle sig både terapeutisk og personligt, under kyndig vejledning af den dygtigeste formidler og praktiker, jeg endnu har mødt” Lea, Psykolog

“Sidst men ikke mindst, er undervisningen af meget høj kvalitet og giver et omfattende indblik i parforholdets dynamikker, samt redskaber til alle tænkelige problematikker par kan blive udfordret af” Lea, psykoterapeut

Hvornår er vores næste træningsforløb?

København, Danmark.

Hold 11:
Modul 1: 4. – 7. juni 2020 (4 dage)
Modul 2: 27. – 30. august. 2020 (4 dage)
Modul 3: 12. feb. – 15. nov. 2020 (4 dage)

Kursuspris: kr. 25.000,00

Underviser:

John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening.
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International).

Tilmeld dig næste forløb

Vores igangværende træningsforløb

København, Danmark.

Hold 10 slutter 1. marts 2020

Kursuspris: kr. 25.000,00

Underviser:

John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør, cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International).

Træningsforløb uden for Danmark

Sverige:
Modul 1: 28. nov. til 1. dec 2019
Modul 2: 13. til 16. feb 2020
Modul 3: 23. til 26. april 2020

Underviser:
Klinisk Instruktør cand.psych. John Hjarsø Mortensen.

Imago videreuddannelse

Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

 • Brilliant at the Basics
 • The Attuned Therapist
 • Giving and Receiving
 • From Despair to Repair
 • Chracterological Growth

For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

Du kan deltage i videreuddannelseskurserne, når du har gennemført første modul på basisuddannelsen (level 1).

Næste videreuddannelsesforløb (advanced workshop) i København: The Attuned Therapist.

 • Kurset styrker din terapeutiske intentionalitet ved at skærpe din evne til at gennemskue de udviklingsmæssige stadier parrene sidder fast i.
 • Du lærer at identificere negative tilknytningsmønstre og uddaterede overlevelsesstrategier.
 • De lære de færdigheder der opløser reaktiv adfærd hos par med høj arousal.
 • Du bliver bedre til at etablere kropslig afstemning.
 • Du lærer at “empower” par der sidder fast i parasympatiske reaktioner.

Videreuddannelseskurser i København

Mini intro workshop for Psykologer, psykoterapeuter og psykologistuderende.

15. marts 2020. fra kl. 10 – 14:30.  i København

Dette får du med hjem:

 • Viden om Imagoparterapiens grundprincipper
 • Viden om parterapiens faser
 • Indsigt i hvordan og vigtigheden af at udnytte “the window of opportunity”, når du møder parret første gang.

Underviser:

John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IITI (Imago  International Training Institute)

Kursuspris:
kr. 300

Deltagelse kræver tilmelding.

For yderligere spørgsmål: email info@danskimagocenter.dk eller tlf. 50 73 6000.

Har du nogen spørgsmål til uddannelsen?

Synes du, at efteruddannelsen lyder spændende, så er du velkommen til at kontakte os allerede i dag for at høre mere.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre i forløbet!

Ring til os
Tilmeld dig næste forløb

Hvad kan du få ud af uddannelsen?

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV