Næste workshop for par

Har du mistet følelsen af samarbejde og fællesskab i dit parforhold?
Har du brug for at genfinde grunden til, hvorfor du og din partner valgte hinanden?

Imago parterapi kan hjælpe dig og din partner igennem svære livssituationer.

ØNSKER DU AT BOOKE TID TIL IMAGO PARTERAPI?
Hvad er imago parterapi?
Imago parterapi er baseret på de bedste aspekter fra andre terapiformer.

Imago parterapi adskiller sig særligt fra andre terapiformer ved, at man her taler med hinanden.

På mange måder fungerer terapeuten nærmest som en coach. Parterapi er tilrettelagt som en samtale mellem dig og din partner, og det er terapeutens opgave at guide denne samtale.

Målet med imago parterapi er at styrke jeres kontakt, dialog og tilknytning. Det mål nås selvfølgelig bedst, hvis det er jer, der taler med hinanden.

Hvordan fungerer parterapien?
Det vigtigste budskab er, at der skal lyttes – ikke tolkes og vurderes!

Den særlige samtaleform der benyttes indenfor imago parterapi kaldes for den bevidste dialog eller den intentionelle dialog.

Parterapi dialogen er bygget op på en måde, så gensides lydhørhed og tryghed styrkes. Noget der adskiller dialogen i imago parterapi fra andre terapeutiske samtaler, og som gør den særlig effektiv, er fraværet af tolkninger og vurderinger.

I denne form for parterapi kommer terapeuten på intet tidspunkt med tolkninger af det som parterne udtrykker. Samme princip gælder mellem parterne. Vi mennesker har det sjældent godt med at blive tolket af andre.

Til gengæld længes vi efter at blive set og hørt på en så nærværende måde, at vi kan komme frem til vore egne tolkninger af hvem vi er, og hvad vi vil og har brug for. Dette er essentielt så vi kan forstå os selv og vores relation til andre bedre.

De vigtigste elementer i imago parterapi og i imagodialogen er:

 • Spejling (den aktive indfølende lytning)
 • Validering (bekræftelsen og anerkendelsen af det man har hørt)
 • Indføling
 • Læs mere om imago.

Parterapi med små hjemmeopgaver
Et andet vigtigt mål når man går i gang med imago parterapi består i at tilegne sig konkrete færdigheder via små hjemmeopgaver og øvelser. Forandring sker gennem små skridt.

Derfor arbejder du og din partner målrettet med at integrere værktøjer, nye indsigter og anderledes forholde- og handlemåder i jeres egen hverdag.

Vi ved fra hjerneforskningen at nye indsigter og forståelser er vigtige elementer i enhver forandringsproces; men hvis gamle reaktionsmønstre på en varig måde skal erstattes af nye og mere hensigtsmæssige, skal der mere til. Nye indsigter i sig selv er ikke nok.

Parterapi skal medvirke til at ny adfærd trænes og vedligeholdes.

Imago parterapi lægger vægt på at skabe forandring på handleplanet.

Når du går i parterapi lærer du at strække dig og gå imod dine gamle impulser. Derfor er Imago parterapi også mere end en indsigtsterapi.

Parterapi-processen retter sig mod alt det, der foregår mellem parterne og støtter dem i at erstatte det uhensigtsmæssige og fastlåsende med det hensigtsmæssige og bevægende.

Dit parforhold er den bedst tænkelige udviklingsarena
Tankegangen i imago parterapi er, at det ikke er os, der har et parforhold – det er snarere parforholdet, der har os.

Vores følelser, tanker og handlinger er i meget høj grad et produkt af de forhold, vi i dag indgår i, og de forhold, der i fortiden var vigtige for os.

Eftersom de problemer vi af og til oplever i forholdet til os selv og i forholdet til mennesker omkring os har sin oprindelse i relationer, virker det indlysende at vælge parterapi.

Parterapi bearbejder netop problemerne direkte i relationen.

Fortid, nutid og fremtid hænger sammen
Ved hjælp af imagodialogen bevæger parterapi sig udforskende frem og tilbage mellem nutidige og fortidige relationer. Herigennem tydeliggøres de mønstre, der har så godt fat i os, at vi ikke kan forfølge de behov og værdier, vi drømmer om i vores nuværende relation.

De 5 vigtigeste mål:

 • Parterapi hjælper dig med at skabe et nyt billede af din partner.
 • Parterapi hjælper dig med at gen-romantisere forholdet.
 • Parterapi hjælper jer med at restrukturere frustrationer og tilbagevendende beklagelser.
 • Parterapi hjælper jer med at opløse vrede og raseri.
 • Parterapi hjælper jer med at udvikle en ny vision om parforholdet som en kilde til udvikling, glæde og tilfredsstillelse.
 • Imago parterapi er uden sammenligning den mest effektive parterapeutiske metode, vi har stiftet bekendtskab med.

Hvorfor vælge imago parterapi?

Parterapi er et oplagt valg for:

 • Par der er kørt fast og har brug for en effektiv støtte til at komme videre.
 • Par der tager sit forhold alvorligt og ønsker at gøre det endnu bedre ved at tage ansvar for sin egen og den fælles vækst og udvikling.
 • Par der lever et praktisk parallelliv og længes efter den magi, livfuldhed og de visioner, de oplevede under forelskelsesfasen.
 • Par der er tæt på at gå fra hinanden, men ønsker at give forholdet en sidste chance.
 • Og endelig for par der har taget beslutningen om skilsmisse, men som af hensyn til eventuelle børn ønsker at værne om den dialog, der skal fortsætte efter skilsmissen.

I en skilsmisseproces kan imagodialogen også medvirke til, at bruddet bliver til mere end et brud.

Dialogen kan sikre at skilsmissen også fører til personlig vækst og forandring, så man undgår at gentage samme mønstre i den næste relation.imago parterapi medvirker til vækst og forandring

Kontakt os for mere information

I booker en parsession ved at ringe til 50 73 6000 eller via mail til info@danskimagocenter.dk.

Parsessioner varer 1 1/2 time.

Første gang I kommer, er der afsat en halv time ekstra til introduktion til hinanden og processen.

Udover imago parterapi anbefales det, at man deltager i parweekenden.

Vi glæder os til at se jer!