Uddannelse til imago parterapeut

Synes du, at imagometoden lyder spændende?Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller lignende, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Så bliv certificeret som imago parterapeut hos Dansk Imagocenter og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab.

FÅ MERE INFORMATION OM UDDANNELSEN

Hvad er parterapeut uddannelsen?

Imagouddannelsen er en efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter.

Træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på et højt fagligt niveau.

De 12 dage er fordelt på fire moduler á hver 3 dage. Træningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion.

Efter træningen vil du indgå i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som fører frem til den endelig certificering.

På parterapeut uddannelsen vil du få mulighed for at træne kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære.

Der vil ligeledes være rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Med imago parterapeut certificeringen får du en garanti for, at du er udannet af en erfaren, godkendt og særlig veluddannet kliniker fra IRI’s fakultet og Training Institute.

I Danmark udbydes parterapeut efteruddannelsen via Dansk Imagocenter. Undervisningen udføres af klinisk instruktør, dekan og fakultetsmedlem i Imago Relationships International John Hjarsø Mortensen (Cand.psych).

John er den eneste, der uddanner imago parterapeuter i Skandinavien.

Certificeringen og betegnelsen som imagoterapeut er tillige parrenes garanti for, at de ved henvendelse til en imagoterapeut er sikret, at terapeuten har en meget høj grad af fortrolighed med imagoteori og –metode.

Hvad har certificerede imagoterapeuter?

 • Gennemgået imago-basistræning (4 undervisningsmoduler/96 timer).
 • Fuldført efterfølgende obligatorisk supervisionsforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe) med henblik på godkendelse som imago parterapeut.
 • Deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en imago workshop for par.
 • Assisteret på 2 imago workshops for par efter de 4 undervisnings moduler.

Hvorfor er certificering vigtig?

Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som imagoterapeut.

Du bliver medlem af et aktivt lokalt og globalt imago parterapeutisk fællesskab. IRI har 40 medlemslande, og vi vokser hvert år.

Når du påbegynder parterapeut uddannelsen kan du blive medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer.

Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som klinikker. Ekspertiseforskningen indenfor vore felt viser i øvrigt, at de bedste terapeuter har et stærkt og aktivt fagligt netværk.

Dit læringsudbytte

Med imago efteruddannelsen vil du tilegne dig følgende kompetencer:

 • Viden om parforholdets psykologi, stadier og udvikling.
 • Indsigt i imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i parrelationen.
 • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd.
 • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske. Intersubjektive processer der enten styrker eller svækker oplevelsen af grænser, udvikler evnen til selvregulering samt øger evnen til at tolerere intense følelser.
 • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre.
 • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, som kan modstå hverdagens små og store udfordringer.
 • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas, der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for, at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis.
 • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima ved hjælp af imagoprincipperne: spejling, validering og empati.
 • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger og opløsning af konflikter.
 • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien.
 • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt.
 • Færdigheder i at håndtere high arousal, vrede og agressivitet

Hvad siger andre om uddannelsen?

Det er svært at indfange med ord, hvor meget jeg har fået ud af mødet med Imago og John. Jeg har fundet et professionelt hjem. sådan føles det virkelig. Jeg anbefaler parterapeutuddannelsen v. John på det varmeste til alle, som ønsker at udvikle sig både terapeutisk og personligt, under kyndig vejledning af den dygtigeste formidler og praktiker, jeg endnu har mødt” Lea, Psykolog

Sidst men ikke mindst, er undervisningen af meget høj kvalitet og giver et omfattende indblik i parforholdets dynamikker, samt redskaber til alle tænkelige problematikker par kan blive udfordret af” Lea, psykoterapeut

Hvornår er vores næste træningsforløb?

København, Danmark.

Hold 10:
Modul 1: 22. – 25. august 2019 (4 dage)
Modul 2: 21. – 24. november. 2019 (4 dage)
Modul 3: 27. feb. – 1. marts 2020 (4 dage)

Kursuspris: kr. 24.000,00

Underviser:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Tilmelding: Tilmelding foregår ved mail til info@danskimagocenter.dk eller på tlf. 50 73 6000.

Vores igangværende træningsforløb

København, Danmark.

Hold 9 slutter 7. april 2019

Kursuspris: kr. 24.000,00

Underviser:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør, cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Træningsforløb uden for Danmark

Sverige:
Modul 1: 3. til 6. maj 2018
Modul 2: 16. til 19. august 2018
Modul 3: 22. til 25. november 2018
Tyrkiet:
Modul 1: 16. – 19. oktober 2017
Modul 2: 22. – 24.- januar 2018
Modul 3: 26. – 28. april 2018

Underviser:
Klinisk Instruktør cand.psych. John Hjarsø Mortensen

Imago videreuddannelse

Imago Relationsship International og Dansk Imagocenter udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

 • Brilliant at the Basics
 • The Attuned Therapist
 • Giving and Receiving
 • From Despair to Repair
 • Chracterological Growth

For at opnå status som Advanced Clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt have 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

Du kan deltage i videreuddannelseskurserne, når du har gennemført første modul på basisuddannelsen (level 1).

Næste videreuddannelsesforløb (advanced workshop) i København The Attuned Therapist.

 • Kurset styrker din terapeutiske intentionalitet ved at skærpe din evne til at gennemskue de udviklingsmæssige stadier parrene sidder fast i.
 • Du lærer at identificere negative tilknytningsmønstre og uddaterede overlevelsesstrategier.
 • De lære de færdigheder der opløser reaktiv adfærd hos par med høj arousal.
 • Du bliver bedre til at etablere kropslig afstemning.
 • Du lærer at “empower” par der sidder fast i parasympatiske reaktioner.

LÆS MERE OM VORES OVERBYGNINGSKURSER

Videreuddannelseskurser i København

Mini intro workshop for Psykologer, psykoterapeuter og psykologistuderende.

12. aug. fra kl. 10 – 14:30. 2018 i København

Dette får du med hjem:

 • Viden om Imagoparterapiens grundprincipper
 • Viden om parterapiens faser
 • Indsigt i hvordan og vigtigheden af at udnytte “the window of opportunity”, når du møder parret første gang.

Underviser:
John Hjarsø Mortensen
Klinisk Instruktør cand.psych.
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og dekan i Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Kursuspris:
kr. 300

Deltagelse kræver tilmelding.

Tilmelding: Tilmelding foregår ved mail til info@danskimagocenter.dk eller på tlf. 50 73 6000.

Kontakt os for mere information

Synes du, at efteruddannelsen lyder spændende, så er du velkommen til at ringe og høre mere på tlf. 50 73 6000.

Du kan også skrive via mail info@danskimagocenter.dk, og vi vil vende tilbage hurtigt.

Vi glæder os til at hjælpe dig videre i forløbet!