Metoden

Essensen

Imago handler om at skabe og styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og din partner ved at øge åbenheden, nærheden, samarbejdet og trygheden imellem jer.

Imago giver dig det bedste fra andre metoder og teorier

Imago-tilgangen er baseret på en teori og metode, der integrerer det bedste fra mange andre discipliner såsom udviklingspsykologi, socialpsykologi, narrativ psykologi, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, filosofi og spirituelle tankesystemer.

Imago hører hjemme inden for det relationelle paradigme. Her ses alt som forbundet. Livets struktur er relationel. Hvad betyder så det for dig?

Relationer i fokus

Det kan være uvant at tænke relationelt, hvis du er vokset op i vesten, hvor individet samt individuelle værdier har været altdominerende i et par hundrede år. Vi i vesten har vænnet os til at stræbe efter selvstændighed, uafhængighed og selvrealisering.

Imago og det relationelle paradigme vender alt dette på hovedet. Kvantefysikken lærer os, at alt helt ned til de mindste atomare partikler er forbundet og fungerer i forbundenhed. Verden består af forbundne fænomener. Vi er dybt afhængige af hinanden, og vi bliver til dem, som vi har mulighed for at blive til, ved at indgå i relationer til andre mennesker, som betyder noget for os. At finde sit sande selv kan kun ske gennem at engagere sig empatisk i andre mennesker.

“Når jeg ser den anden ser jeg mig selv” sagde dialogfilosoffen Martin Buber. Ifølge ham finder al psykisk og åndelig udvikling sted i rummet mellem Jeg og Du.

Hvad kan imago bruges til?

Imago har gennem mere end 30 år udviklet og finpudset en metode, der sætter relationen i centrum.

Metoden er effektiv i alle menneskelige sammenhænge, når man ønsker at løse konflikter, hvis man er fastkørt, eller hvis man vil fri af kaos.

Vi har udviklet mange varianter af imagometoden, så den er brugbar i forskellige kontekster. Metoden kan benyttes i offentlig og private organisationer, i små eller store grupper, i familier og – frem for alt – i parforholdet!

Hvorfor bruges imago metoden især i parforhold?

Imago bruges især i parforhold, fordi vi ser parforholdet som en unik arena for forandring og udvikling. Dette grunder sig i, at vi alle investerer vores dybeste drømme, håb og forventninger i parforholdet. Derfor bliver vi også så dybt frustrerede når forelskelsen falmer, og vi ser de første tegn på, at partneren ikke kan opfylde alle vore forhåbninger.

Da ønsket og behovet for nærhed og kontakt er så fundamentalt og stærkt, bliver sorgen og skuffelsen over ikke at få disse behov opfyldt tilsvarende intens. I stedet for at samarbejde begynder vi på forskellige måder at kæmpe med hinanden eller at tage afstand. Situationen opleves ubehagelig og utilfredsstillende. Set i et imagoperspektiv er det først nu, vi får mulighed for at transformere relationen til et modent kærlighedsforhold.

Forelskelsen og partnervalget

Forelskelsen er til for at føre mennesker sammen. Men forelskelsen er også blind, som man siger.

Forelskelseskemien er en særlig kemisk tilstand på linje med mani, som maximalt kan opretholdes i 27 måneder. Når forelskelsen svinder, kommer “klarsynet”. Vi begynder at vise os for hinanden med alle de sider, vi rummer på godt og ondt.
Mange forvirres af, at de selvsamme egenskaber, de blev tiltrukket af hos partneren, nu opleves frastødende og irriterende.

Som imagoterapeut ser vi alt dette som både naturlige og nødvendige forudsætninger for udvikling.
Parforholdet er fyldt med udviklingsenergi, og parterne kan med den rette hjælp blive den bedst tænkelige støtte for hinanden. Pointen er, at du har valgt den partner du har brug for for at kunne udvikle dig til dit fulde potentiale – også selvom det ikke altid ser sådan ud.

Formålet

Formålet med imagorelationsterapi er flerfoldigt og inkluderer:

 • at lære en ny måde at tale og lytte på
 • at opløse og transformere konflikter
 • at skabe en fælles parforholdsvision
 • at udvikle de nødvendige færdigheder til at realisere visionen
 • at opdage sin partner som det unikke menneske hun/han er
 • at opdage muligheder for personlig vækst og følelsesmæssig heling
 • at genfinde romancen

Tryghed som første prioritet

Hos imagoterapeuten er tryghed i processen altafgørende. Vi kan kun reflektere og udvikle os, hvis vi er tilstrækkelig trygge.

Trygheden sikres af imagoterapeuten og den dialogiske ramme, der skabes omkring processen. I taler ikke med terapeuten, men med hinanden.
Det er imagoterapeutens opgave at guide jeres dialog og støtte jeres tilegnelse af dialogens form og elementer, så I efterhånden kan bruge den uden terapeutens hjælp på hjemmebanen.

Sådan foregår en imagosession

En imagosession foregår konkret således, at I, som par, sidder overfor hinanden med god øjenkontakt. I skiftes til at være sender (den der snakker) og modtager (den der lytter).

Som sender er det vigtigt at blive på egen banehalvdel ved tale om sig selv og sine oplevelser uden at kritisere og lægge skyld på sin partner.
Som lytter er det vigtigt at være nysgerrig og fuldt nærværende, hvilket indebærer en evne og villighed til at holde sine egne følelser og tolkninger i baggrunden.

I imagoterapi tolker, analyserer og vurderer ingen hinanden. I lytter og prøver at rumme og forstå det I hører; også og især når det I hører virker ubegribeligt og helt forskelligt fra jeres eget synspunkt. Det er magisk at iagttage, når et par oplever den dybe kontakt, der er resultatet af at kommunikere på denne måde.

Processen kaldes for imagodialogen eller den intentionelle dialog. Når man har lært sig metodens elementer og grundprincipper, kan den udmøntes på utallige måder.

Grundprincipperne

Imagometoden består, i sin mest basale form, af følgende grundprincipper:

  • Nysgerrig lytning
  • Spejling (At gentage det man har hørt uden at lægge til eller trække fra.)
  • Opsummering
  • Validering (At fortælle sin partner hvad der giver mening. At formidle at man har set og forstået gyldigheden i det partneren har fortalt. At acceptere at forskellige perspektiver ikke behøver at ekskludere hinanden, men kan være gyldige side om side. At acceptere at der ikke eksisterer én sandhed.)
  • Empati/indføling (At leve sig ind i den følelsesmæssige essens i partnerens perspektiv.)

Kontakt

Synes du, at imago lyder interessant? Hvis du gerne vil høre mere kan du ringe til os på 50 73 6000 eller skrive via mail info@danskimagocenter.dk.

Du kan læse mere om imagoparterapi eller parterapeutuddannelsen.

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV