Dette er essensen:

Imago handler om at skabe og styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og din partner gennem at øge åbenheden, nærheden, samarbejdet og trygheden imellem jer.

Imago giver dig det bedste fra andre metoder og teorier.

Når du vælger Imago-tilgangen får en teori og metode, der integrerer det bedste fra mange andre discipliner: udviklingspsykologi, socialpsykologi, narrativ psykologi, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, filosofi og spirituelle tankesystemer. Frem for alt høre Imago hjemme inden for det relationelle paradigme. Her ses alt som forbundet. Livets struktur er relationel. Og hvad betyder så det for dig?

Derfor skal relationer i fokus:

At tænke relationelt kan være uvant hvis du er vokset op i vesten hvor individet og individuelle værdier i et par hundrede år har været alt dominerende. Vi i vesten har vænnet os til at stræbe efter selvstændighed, uafhængighed og selvrealisering.

Imago og Det relationelle paradigme vender alt dette på hovedet. Kvantefysikken lærer os, at alt helt ned til de mindste atomare partikler er forbundet og fungerer i forbundethed. Verden består ikke af adskilte men forbundne fænomener. Vi er dybt afhængige af hinanden og vi bliver til dem vi har mulighed for at blive til ved at indgå i relationer til andre mennesker, som betyder noget for os. At finde sit sande selv kan kun ske gennem at engagere sig empatisk i andre mennesker.

Når jeg ser den anden ser jeg mig selv”, sagde dialogfilosoffen Martin Buber. Ifølge ham finder al psykisk og åndelig udvikling sted i rummet mellem Jeg og Du.

Dét kan Imago også bruges til:

Imago har gennem mere end 30 år udviklet og finpudset en metode, der sætter relationen i centrum. Metoden er effektiv i alle menneskelige sammenhænge, når man ønsker at løse konflikter eller komme fri af fastkørthed eller kaos. Vi har udviklet mange varianter af imagometoden, så den er brugbar i forskellige kontekster. Metoden kan benyttes i offentlig og private organisationer, i små eller store grupper, i familier

og frem for alt i parforholdet! Hvorfor frem for alt?

Fordi vi ser parforholdet som en unik arena for forandring og udvikling. Dette grunder sig i, at vi alle investerer vores dybeste drømme, håb og forventninger i parforholdet. Derfor bliver vi også så dybt frustrerede når forelskelsen fader ud og vi ser de første tegn på at partneren ikke kan opfylde alle vore forhåbninger. Fordi ønsket og behovet for nærhed og kontakt er så fundamentalt og stærkt, bliver sorgen og skuffelsen over ikke at få disse behov opfyldt tilsvarende intens. I stedet for at samarbejde begynder vi på forskellige måder at kæmpe med hinanden eller at lægge afstand. Situationen opleves ubehagelig og utilfredsstillende, men set i et imagoperspektiv er det først nu vi får mulighed for at transformere relationen til et modent kærlighedsforhold.

Vidste du dét om forelskelsen og partnervalget?

Forelskelsen er til for at føre mennesker sammen, men den er også blind, som man siger. Når forelskelseskemien (en særlig kemisk tilstand på linie med mani, som maximalt kan opretholdes i 27 måneder) svinder kommer “klarsynet”. Vi begynder at vise os for hinanden med alle de sider vi rummer (på godt og ondt). Mange forvirres af, at de selvsamme egenskaber, de blev tiltrukket af hos partneren, nu opleves frastødende og irriterende.

Som Imagoterapeut ser vi alt dette som både naturlige og nødvendige forudsætninger for udvikling. Parforholdet er fyldt med udviklingsenergi og parterne kan med den rette hjælp blive de bedst tænkelige støtter for hinanden. Pointen er, at du har valgt den partner du har brug for, for at kunne udvikle dig til dit fulde potentiale. Også selvom det ikke altid ser sådan ud.

Formålet med imagorelationsterapi er flerfoldigt:

 • at lære en ny måde at tale og lytte på
 • at opløse og transformere konflikter
 • at skabe en fælles parforholdsvision
 • at udvikle de nødvendige færdigheder til at realisere visionen
 • at opdage sin partner som det unikke menneske hun/han er
 • at opdage muligheder for personlig vækst og følelsesmæssig heling
 • at genfinde romancen

Defor kommer trygheden først:

Hos Imagoterapeuten er tryghed i processen alt afgørende. Vi kan kun reflektere og udvikle os hvis vi er tilstrækkelig trygge. Trygheden sikres af imagoterapeuten og den dialogiske ramme, der skabes omkring processen. I taler ikke med terapeuten, men med hinanden. Det er imagoterapeutens opgave at guide jeres dialog og støtte jeres tilegnelse af dialogens form og elementer så I efterhånden kan bruge den uden terapeutens hjælp på hjemmebanen.

Sådan foregår en Imagosession:

Konkret sidder I som par overfor hinanden med god øjenkontakt. I skiftes til at være sender og modtager (lytter). Som sender er det vigtigt at blive på egen banehalvdel ved tale om sig selv og sine oplevelser og uden at kritisere og lægge skyld på sin partner. Som lytter er det vigtigt at være nysgerrig og fuldt nærværende, hvilket indebærer en evne og villighed til at holde sine egne følelser og tolkninger i baggrunden indtil videre. I mago terapi tolker, analyserer og vurderer ingen hinanden. I lytter og prøver at rumme og forstå det I hører; også og især når det I hører virker ubegribeligt og helt forskelligt fra jeres eget synspunkt. Det er magisk at iagttage når et par oplever den dybe kontakt, der er resultatet af at kommunikere på denne måde.

Processen kaldes for imagodialogen eller den intentionelle dialog. Når man har lært sig metodens elementer og grundprincipper, kan den udmøntes på utallige måder.

Metoden i sin mest basale form består i følgende grundprincipper:

 • nysgerrig lytning
 • Spejling (at gentage det man har hørt uden at lægge til eller trække fra)
 • Opsummering
 • Validering (at fortælle sin partner hvad der giver mening. At formidle at man har set og forstået gyldigheden i det partneren har fortalt. At acceptere at forskellige perspektiver ikke behøver at ekskludere hinanden, men kan være gyldige side om side. At acceptere at der ikke eksisterer én sandhed)
 • Empati/indføling. At leve sig ind i den følelsesmæssige essens i partnerens perspektiv.