KONFLIKTLØSNING

Er der konflikter på arbejdspladsen? Er du leder med ansvar for det psykiske arbejdsmiljø og de enkelte medarbejderes evne til at kommunikere på en tilstrækkelig konstruktiv måde? Står du selv midt i en ”udsigtsløs” konflikt med en af dine medarbejdere eller en af dine kolleger. I disse situationer kan hjælp til konfliktløsning være svaret!

Forøg dine evner indenfor konfliktløsning

I vores arbejde med konflikter og konfliktløsning henter vi primært inspiration fra tre kilder:

  • Imagoprincipperne
  • Martin Bubers dialogiske filosofi (jeg/du-filosofien)
  • Narrativ teori
  • Systemteori
  • Moderne hjerneforskning

En kobling af disse teorirammer har vist sig uhyre effektiv i forhold til løsning og især opløsning af konflikter. Indenfor imagorammen opfatter vi alle konflikter som vækst, der forsøger at slå igennem.

Konflikter opleves oftest som kritik og bebrejdelser, der er løbet løbsk. Men bag enhver kritik er der en frustration og bag enhver frustration er der et umødt/ikke anerkendt behov og bagved ethvert umødt behov er der et håb, et ønske og en vision om en bedre fremtid.

Fra neurologien kommer der, i kraft af de forbedrede muligheder for at undersøge hjernen, hver dag nye fascinerende forskningsresultater. Det bliver stadig tydeligere, hvordan vore hjerner forbinder sig med hinanden i en slags neurale løkker. Denne nye viden kommer især til sin ret i forbindelse med bestræbelser på at kanalisere uhensigtsmæssig kommunikation på mere konstruktive måder. Vi ved i dag meget mere om hvordan vi kan skabe trygge rammer, der er forudsætningen for at dæmpe aktiviteten i reptilhjernen (som er særlig aktiv når vi er i konflikt), som igen er forudsætningen for at kunne etablere gensidig empatisk kommunikation.
Martin Buber har med sin dialogiske filosofi beskrevet, hvad der forstås ved at være i dialog, at være i en jeg/du-relation. I jeg/du-relationen er der fuld resonans mellem to eller flere mennesker, som er i stadig bevægelse. Jeg/du-relationen står i modsætning til Jeg/det-relationen, der er instrumentel, statisk og fastlåsende.

Konfliktløsning i Imagoregi handler i sin kerne om at bevæge sig fra den reaktive jeg/det-relation til den nærværende og intentionelle Jeg/du-relation. Metoden bliver benyttet med stor succes i organisationer verden over, ligesom den er bragt i anvendelse i mellemøsten under betegnelsen ”The peace project”.

Vi tilbyder:

  • konkret konfliktløsning ud fra imago-metoden i situatoner, hvor det allerede brænder på!
  • temadage eller kursusforløb, hvor I som organisation eller praksisfællesskab får mulighed for at lære jer metoden og være på forkant med situationen.

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV