INDIVIDUEL TERAPI

Du kan have glæde og udbytte af et terapeutisk forløb i mange situationer.
Mennesker vælger at gå i terapi af forskellige grunde. Anledningen kan være en akut krise som følge af tab eller brud med nærtstående.

Langvarige følelsesmæssige problematikker eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre som efterhånden går for meget ud over den daglige livskvalitet.

Vi står altid til rådighed for din individuelle terapi

Står du med en oplevelse af at være låst fast eller at livet mangler retning og mening? Fornemmer du, at der er sider af dig selv, der ikke er i spil?

Det kan være, at du holder tilbage på vigtige ressourcer og livskraft, eller at du vil leve mere kreativt med større indflydelse på det der sker nu, og det du ønsker der, skal ske i fremtiden.

Individuel terapi er derfor et tilbud til mennesker der:

  • Ønsker at blive klogere på en afgrænset problematik via et kortere terapiforløb.
  • Ønsker en dybere og mere gennemgribende personlig udvikling.
  • Står i en mere akut krise og har brug for støtte til at komme videre.
  • Oplever at tilbagevendende handlemønstre tager magten eller at stærke og måske kaotiske følelser får uacceptable konsekvenser for forholdet til én selv og andre.
  • Har en tilbagevendende fornemmelse af at livet kunne være sjovere og mere meningsfuldt.
  • Ønsker mere indflydelse på sin nutid og fremtid.
  • Ønsker at blive bedre til sige til og fra.

Skræddersyede forløb

Som psykolog og terapeut er jeg oplært i og inspireret af mange forskellige metoder og tilgange. Jeg kan derfor tilpasse det terapeutiske forløb, så det passer til den enkelte person og de særlige problemstillinger, der arbejdes med.

Det vigtigste i alle terapiforløb er dog at få skabt en tryg og tillidsfuld relation og ramme, der gør det muligt i fællesskab at udforske de temaer og problemstillinger, der har betydning for dig.

Som udgangspunkt og i de fleste tilfælde varer en terapisession 1 time. Men da menneskelige behov og rytmer varierer, vil sessionens varighed blive justeret så den passer til den enkelte.

Terapi til reduceret pris

Det er også muligt at få terapi til halveret pris hos Stud.psyk Anna Maria Engberg Mortensen.

Anna er kandidatstuderende på Københvans Universitet og har desuden en bachelor i filosofi. Hun har flere års erfaring med terapi og modtager løbende supervision.

Kontakt

Er du interesseret i individuel terapi, så kan du ringe til os på 50 73 6000 eller skrive en mail via info@danskimagocenter.dk.

Vi hjælper dig gerne med alle dine spørgsmål.

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV