IMAGOTERAPI

Har du og din partner brug for at genfinde kærligheden, eller står I over for en livssituation, som er svær at komme videre fra?
Imago parterapi kan hjælpe jer ved at skabe klarhed og tryghed.

Hvad er imagoterapi?

Imagoterapi, eller imagorelationsterapi, som det også kaldes, har efterhånden 30 år på bagen.

I sit udgangspunkt var det Harville Hendriks og hans kone Helen Hunt, der udviklede imagoterapien.

Imago er en rummelig terapiform, som tager en eklektisk tilgang. De bedste aspekter fra forskellige terapiformer er inkorporeret. Terapien handler om kærlighed, og tryghed er forudsætningen.

Imagoterapi og imagodialogen er især kendt for den tryghedsskabende og tilknytningsfremmende samtaleform.

Imagodialogen kaldes også for den bevidste dialog eller den intentionelle dialog. Dialogens vigtigste elementer er spejling, som er den aktive og indfølende lytning, samt validering og empati.

Efterhånden har imago udviklet sig til en internationalt anerkendt terapeutisk tradition med årlige konferencer, forskning og omfattende uddannelsesaktiviteter.

Desuden er de imagodialogiske principper videreudviklet til at kunne anvendes i grupper som familieterapi og som organisationsudviklingsredskab.

Din partner er nøglen

Med imago parterapi vil du opleve, at det er muligt for problematiske parforhold at forvandle sig til en kilde for heling, udvikling og styrke.

Måske savner du lige nu spænding og intimitet. Måske oplever du, at I mest taler forbi hinanden. Måske føler du dig alene eller håbløs pga. alt for mange sårende og uforløste konflikter. Selv parforhold på grænsen til skilsmisse kan bringes tilbage på sporet.

Det kan måske lyde overraskende, men den selv samme person, som du opfatter som ”årsagen” til alle dine lidelser besidder faktisk nøglen til din tilfredshed og din udvikling.

Med imago parterapi vil du opdage, at der var og stadig er gode grunde til at netop du og din partner valgte hinanden.

Imagoterapien kalder perioden efter forelskelsesfasen for en magtkamp. Vi ser denne fase som et nødvendig og logisk skridt på vejen mod den sidste fase, som er det modne bevidste kærlighedsforhold. Her er der plads til selvstændighed, individualitet og tilknytning.

Imago parterapi genopliver passionen

Målet med imago parterapi er at genvinde livfuldheden og passionen, hele mentale sår samt skabe udvikling og vækst. Det er essentielt at skabe klarhed og tryghed, så parterne igen kan komme tæt på hinanden og undersøge, hvad de vil.

Imagoterapi fremmer evnen til bevidst selvrefleksion, evnen til at handle intentionelt (i stedet for automatisk vanebetonet og forsvarspræget), og evnen til at acceptere, at vi både er selvstændige og dybt afhængige individer.

Imagoterapi hører hjemme i det relationelle paradigme. Et paradigme der både er inspireret af kvantefysikken, moderne filosofi, interpersonel neuropsykologi, dele af psykoanalysen og konstruktionisme. For parterapien betyder det, at vi ser parforholdet som en enestående arena for udvikling og vækst.

Imago parterapi sætter fokus på forholdet og på rummet mellem parterne. Snarere end at individer har et parforhold, er det forstået, at parforholdet har individerne. Så hvis parforholdet er sundt, vil det enkelte individ i forholdet også trives.

Afstemt kommunikation

God kommunikation betyder, at dit budskab har den virkning, du ønsker det skal have. Din intention matcher virkningen.

Men ethvert budskab skal først passere gennem talerens udtryksfilter.

Budskabet er derfor afhængigt af dennes evne til at udtrykke sig åbent og præcist. Dernæst skal budskabet gennem modtagerens lyttefilter, hvilket vil sige evnen til at høre, hvad der bliver sagt. På grund af dette kan kommunikation ende med et misforhold mellem intention og virkning.

Imagodialogen er med til sikre, at det der bliver hørt faktisk svarer til det, der blev sagt.

Imagoterapi er tryghed

Imagodialogen lærer dig at tale om alle de ting, der betyder noget for dig på en måde, der opleves respektfuldt af din partner.

Imagodialogens principper gør det muligt for din partner at lytte på en nysgerrig og indlevende måde således, at du føler dig hørt og forstået.

Imagodialogen skaber tryghed, ro og en oplevelse af fællesskab.

Tre afgørende forudsætninger for at kunne acceptere og nyde den kendsgerning er, at vi er forskellige, at vi ser livet ud fra forskellige perspektiver, og at vi derfor jævnligt tænker, føler og vil noget forskelligt.

Parterapi der foregår mellem parterne

Den letteste vej til dyb kærlighed
De følgende punkter er gældende for imagoterapien:

  • Tryghed kommer først. Imagoterapi og imagoprocesser er især kendt for den tryghedsskabende tilknytningsfremmende samtaleform.
  • Mennesker i konflikt har begrænset bevidsthed. Imagodialogen kaldes også for den bevidste eller intentionelle dialog.
  • Strukturen.

Dialogens 3 vigtigeste elementer er:

  • Spejlingen
  • Valideringen
  • Indfølingen

De fleste konflikter og frustrationer mellem mennesker opstår og vedligeholdes, fordi vi alt for sjældent tager os tid til oprigtigt at høre, hvad den anden siger.

I samme øjeblik vi formår at lytte med hjertet opløses konflikten, og transformationer finder sted. Det er derfor en vigtig pointe, at vi i imagodialogen ikke skiftes til at tale, men til at lytte!

Inden for imagorammen velkommer vi alle konflikter ud fra den betragtning, at konflikter er vækst, der forsøger at sætte sig igennem.

Et andet væsentligt træk ved imagoterapien er, at terapeuten ikke tager del i dialogen. I stedet er det terapeutens opgave at guide og skabe en tryg ramme for den samtale, der skal foregå mellem parterne.

Den intentionelle dialog foregår helt uden tolkning, analyse og vurdering.

Den nyeste hjerneforskning

Fra hjerneforskningen ved vi i dag en hel del om, hvad der skal til for skabe vækst og udvikling. Engagement og gode intentioner er godt, men ikke tilstrækkeligt. Kun den empati der optræder i trygge relationer heler og udvikler.

Vi ved fra neuropsykologisk forskning, at hjernen er plastisk, Vi ved dermed også, at vi livet igennem via indfølende kommunikation og trygge relationer kan ændre på vores hjernefunktioner og dermed også på vores psyke og vores selvoplevelse.

Imagodialogen er baseret på den epokegørende viden vi i dag har fra hjerneforskningen om de sociale relationers afgørende betydning for hjernens vækst og psykens udvikling.

Så alsidig er imagoterapi

Imagometoden blev som mange andre interventionsmetoder udviklet og gennemprøvet i en terapeutisk sammenhæng. Men metoden har i en tilpasset form vist sig at være utroligt effektiv i mange andre sammenhænge.

Metoden kan benyttes alle steder, hvor der er brug for at mægle mellem parter i konflikt. I Mellemøsten benyttes de dialogiske principper med henblik på at styrke fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere (The Peace Project).

I organisationer bruges metoden som konfliktløsningsmodel og supervisionsmetode.

Imagodialogen eller den intentionelle bevidste dialog er effektiv i situationer:

  • Hvor man har en konflikt eller en frustration
  • Når der er noget, man vil udforske nærmere; noget man vil blive klogere på
  • Når man har brug for at klargøre og præcisere sine mål og værdier (i privatlivet og i arbejdslivet)
  • Når man vil synliggøre og styrke en gruppes skjulte viden og kompetencer

Vores empatiske civilisation

I videoen nedenfor vil vi præsentere dig for noget af den nyere forskning, der understøtter imagoprincipperne. Samtidig møder du en vision for et globalt samfund baseret på tankerne om empatisk forbundenhed.

Læn dig tilbage og nyd de næste 10 minutter i selskab med økonomen Jeremy Rifkin, som er forfatter til bogen: “The Empatic Civilisation”.

Kontakt os for at høre mere

Synes du, at imagoterapi lyder interessant?

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere, uanset om du er interesseret i at uddanne dig som imago parterapeut, eller om du vil i parterapi. Du kan ringe på telefon 50 73 60 00 eller skrive til os via mail info@danskimagocenter.dk

Du kan også læse mere om imagometoden eller vores effektive workshops for par.

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV