IMAGOTERAPI

Hvad er imagoterapi?

Imagoterapi, eller imagorelationsterapi, som det også kaldes, har efterhånden 30 år på bagen.

I sit udgangspunkt var det Harville Hendriks og hans kone Helen Hunt, der udviklede imagoterapien, der er en rummelig terapiform, der tager en eklektisk tilgang.

De bedste aspekter fra forskellige terapiformer er inkorporeret, og terapien handler i bund og grund om kærlighed, og tryghed er forudsætningen. Derfor er imagoterapi og imagodialogen især kendt for den tryghedsskabende og tilknytningsfremmende samtaleform.

Imagodialogen kaldes også for den bevidste dialog eller den intentionelle dialog. Dialogens vigtigste elementer er spejling, altså den aktive og indfølende lytning. Samt validering og empati.

Netop derfor kan imagoterapi anvendes som eksempelvis parterapi og individuel terapi.

I dag er imago en international anerkendt terapeutisk tradition med både årlige konferencer, forskning og omfattende uddannelsesaktiviteter.

Desuden bruges principperne i dag også i grupper som familieterapi og som et udviklingsredskab til organisationer.

Læs mere om parterapi

Imagoterapi er tryghed

Imagodialogen lærer dig at tale om alle de ting, der betyder noget for dig på en måde, der opleves respektfuldt af din partner.

Imagodialogens principper gør det muligt for din partner at lytte på en nysgerrig og indlevende måde således, at du føler dig hørt og forstået.

Imagodialogen skaber tryghed, ro og en oplevelse af fællesskab.

Tre afgørende forudsætninger for at kunne acceptere og nyde den kendsgerning er:

  • at vi er forskellige
  • at vi ser livet ud fra forskellige perspektiver
  • at vi derfor jævnligt tænker, føler og vil noget forskelligt.

imagoterapi

Så alsidig er imagoterapi

Imagometoden blev som mange andre interventionsmetoder udviklet og gennemprøvet i en terapeutisk sammenhæng.

Men metoden har i en tilpasset form vist sig at være utroligt effektiv i mange andre sammenhænge.

Metoden kan benyttes alle steder, hvor der er brug for at mægle mellem parter i konflikt. I Mellemøsten benyttes de dialogiske principper med henblik på at styrke fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere (The Peace Project).

I organisationer bruges metoden som konfliktløsningsmodel og supervisionsmetode.

Imagodialogen eller den intentionelle bevidste dialog er effektiv i situationer:

  • Hvor du har en konflikt eller en frustration
  • Når der er noget, du vil udforske nærmere; noget du vil blive klogere på
  • Når du har brug for at klargøre og præcisere dine mål og værdier (i privatlivet og i arbejdslivet)
  • Når du vil synliggøre og styrke en gruppes skjulte viden og kompetencer

Kontakt os for at høre mere

Synes du, at imagoterapi lyder interessant?

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere, uanset om du er interesseret i at uddanne dig som imago parterapeut, eller om du vil i parterapi.

Du kan også blive klogere på noget af den nyere forskning omkring imagoterapi ved at se videoen: “The Empatic Civilisation”.

Ring til os
Skriv til os

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV