IMAGOFASILITATORUDDANNELSE

Hvad er en Imago Professional Fascilitator?

Betegnelsen henviser til en fagperson, der benytter Imago teori og metode uden for det psykoterapeutiske og kliniske arbejdsområde.

Imago-principperne kan effektfuldt sagtens bringes i spil inden for forskellige professioner og på forskellige arbejdsområder. Uddannelsen udvikler dig derfor som coach og konsulent.

I bredeste forstand er en Imago fascilitator en coach/konsulent, der hjælper andre med vokse og udvikle sig.

Denne imago-uddannelse er tilrettelagt som et 16 dages forløb fordelt på 4 moduler af hver 4 dage.

Alle undervisningsdage tilstræber optimal variation og veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion.

Tilmeld dig næste uddannelsesforløb

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Modul 1: træner dig i at benytte imago i en individuel kontekst.

Modul 2: sætter fokus på, hvordan du benytter Imagoprincipperne i dyader.

Modul 3: bringer imago ind i familiekonteksten. Du får træning i at hjælpe familier til at have en mere tryg og dialogisk hverdag sammen.

Modul 4: bringer imago ind i den organisatoriske og gruppemæssige kontekst. Du lærer at bruge imagoteori og -metode i en organisatorisk kontekst. Du lærer at arbejde med grupper og teams.

Imago Fascilitatoruddannelsen går på tre ben

  • Selvudvikling
  • Undervisning i teori
  • Øve metoder og interventionsformer

Selvudviklingsdelen er en signifikant del af uddannelsen idet et indgående kendskab til ens egen imago-historie er en afgørende forudsætning for at kunne bruge imago-processerne på en kompetent og virkningsfuld måde.

Imago-fascilitatoren har integreret en relationel og dialogisk forholdemåde på et dybt personlig og værdimæssigt plan.

Derfor er denne uddannelse nok et spørgsmål om kompetenceudvikling, men frem for alt vil deltagerne opleve uddannelsen som en personlig vækstproces.

Metode & tilgang

Imagofascilitatorens interventioner og metode er helt overordnet baseret på en relationel kosmologi og er mere konkret metodisk baseret på imago-teorien, der i sig selv er en eklektisk tilgang.

Det betyder, at du som imagofascilitator på det psykologiske felt vil blive introduceret til psykodynamisk tænkning, tilknytningsteori, kognitiv teori, adfærdspsykologi, narrativ teori, interpersonel neuropsykologi.

Og på det organisatoriske felt vil man møde teori om praksisfællesskaber, læring i praksis, systemisk teori, kommunikationsteori, dialogfilosofi m.m.

Det lokale & globale netværk

Når du er certificeret, kan du markedsføre dig som fascilitator, og du får adgang til et stort og aktivt lokalt og globalt fagligt fællesskab.

Vores globale forening har lige nu 40 medlemslande, og vi er derfor et globalt praksisfællesskab i stadig vækst.

Herhjemme inviteres du allerede under uddannelsen automatisk ind i lokalforeningen (Dansk Imagoforening).

Det første år er medlemsskabet gratis.

Imago står for en relationel tilgang til livet, og vi lægger derfor stor vægt på det faglige og kollegiale sociale fællesskab og er overbeviste om at dette kæmpe netværk bærer en stor del af æren for det høje kompetenceniveau vi finder blandt imago-uddannede.

Hvad kan du få ud af uddannelsen?

Imago Fascilitatoruddannelsen

Hvad betegner en imagofascilitator?

En imagofascilitator er:

  • En underviser der selv benytter imagoteori i sit faglige og personlige liv i teori og praksis
  • En rollemodel for dyb forbundethed gennem brug af imagometoderne
  • En person med en vision om dialog, kontakt og udvikling

En fascilitator arbejder med følgende trin og processer:

  • Underviser i imagoholdning og teori
  • Arbejder med klienten mhp. at lære ham/hende/dem at involvere sig i og optimere relationer, samt at lære dem at bruge imagoteori og metode i praksis
  • At kunne bruge imagoprocessor på en kontekst- og situationsrelevant måde, så det altid gavner klientens aktuelle mål og behov.

Hvornår er næste imagofascilitator træningsforløb?

Næste uddannelsesforløb foregår online og starter november 2020. undervisningen foregår på engelsk.

Onlineforløbet er baseret på en nyudviklet didaktik og trækker i sagens natur på på pædagogiske principper der fremmer onlinelæring.

For flere detaljer om dette træningsforløb kan du rekvirere brochure.

Kontakt Allison : allison@relationshipcoaching.net

eller klik på online linket længere nede.

Nogle moduler vil muligvis tillige blive udbudt som face-to-face-undervisning.

Datoer.

november: 16. 23. og 30.

december: 7. og 14.

januar 2021: 11. og 18.

tidspunkt: mandage fra kl. 18:00 til 21:00

Pris basiskursus: $595

Du kan vælge kun at tage basiskurset eller du kan tage det som en del af den fulde certificering som Imagofacilitator.

Pris fuld certificering: $4600

Skriv til os hvis du ønsker mere information om uddannelsen og dens krav og elementer.

Kontakt Allison : allison@relationshipcoaching.net

eller klik på online linket længere nede.

Alle undervisere har omfattende erfaring med coaching, konsulentarbejde, terapeutisk arbejde og har mange års erfaring med imagouddannelser. John Hjarsø Mortensen vil ud over sit eget modul så vidt mulig assistere på de øvrige moduler.

Onlinelink:

Klik på dette link for at få konkrete informationer om det næste Facilitatorforløb:

Facilitatortraining 

Underviser:

Modul 1: Sophie Slade, Canada.
Modul 2: Kobus Van Der Merwe, South Africa.
Modul 3: Wendy Patterson, USA.
Modul 4: John Hjarsø Mortensen, Cand.Psych. Dekan i IITI. clinical professor Daybreak University LA.

Ring til os
Tilmeld dig næste uddannelsesforløb

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV