IMAGO SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

Denne Imago-uddannelse er tilrettelagt som et 16 dages forløb fordelt på 4 moduler af hver 4 dage.
Alle undervisningsdage tilstræber optimal variation og veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser og selvrefleksion.

Bliv certificeret som Imago Professional Fascilitator (IPF)

Modul 1 træner dig i at benytte Imago i en individuel kontekst.

Modul 2 sætter fokus på hvordan man benytter Imagoprincipperne i dyader.

Modul 3 bringer Imago ind i familiekonteksten. Du får træning i at hjælpe familier til at have en
mere tryg og dialogisk hverdag sammen.

Modul 4 bringer Imago ind i den organisatoriske og gruppemæssige kontekst. Du lærer at bruge Imago teori og metode i en organisatorisk kontekst. Du lærer at arbejde med grupper og teams.

Imago Fascilitatoruddannelsen går på tre ben

  • Selvudvikling
  • Undervisning i teori
  • Øve metoder og interventionsformer

Selvudviklingsdelen er en signifikant del af uddannelsen idet et indgående kendskab til ens egen Imago-historie er en afgørende forudsætning for at kunne bruge imago-processerne på en kompetent og virkningsfuld måde.

Imago-fascilitatoren har integreret en relationel og dialogisk forholdemåde på et dybt personlig og værdimæssigt plan.

Derfor er denne uddannelse nok et spørgsmål om kompetenceudvikling, men frem for alt vil deltagerne opleve uddannelsen som en personlig vækstproces.

Det lokale og globale netværk

Når du er certificeret, kan du markedsføre dig som Fascilitator, og du får adgang til et stort og aktivt lokalt og globalt fagligt fællesskab.

Vores globale forening har 40 medlemslande, og vi er et globalt praksisfællesskab i stadig vækst.

Herhjemme inviteres du allerede under uddannelsen automatisk ind i lokalforeningen (Dansk Imagoforening), og det første år er medlemsskabet gratis.

Imago står for en relationel tilgang til livet, og vi lægger derfor stor vægt på det faglige og kollegiale sociale fællesskab og er overbeviste om at dette kæmpe netværk bærer en stor del af æren for det høje kompetenceniveau vi finder blandt imago-uddannede.

Hvad er en Imago Professional Fascilitator?

Betegnelsen henviser til en fagperson, der benytter Imago teori og metode udenfor det psykoterapeutiske og kliniske arbejdsområde.

Imago-principperne kan effektfuldt bringes i spil inden for forskellige professioner og på forskellige arbejdsområder. Uddannelsen udvikler dig som coach og konsulent.

I bredeste forstand er en Imago fascilitator en coach/konsulent, der hjælper andre med vokse og udvikle sig.

Imagofascilitatorens interventioner og metode er helt overordnet baseret på en relationel kosmologi og er mere konkret metodisk baseret på Imago-teorien, der i sig selv er en eklektisk tilgang.
Det betyder, at man som Imagofascilitator på det psykologiske felt vil blive introduceret til psykodynamisk tænkning, tilknytningsteori, kognitiv teori, adfærdspsykologi, narrativ teori, interpersonel neuropsykologi.

Og på det organisatoriske felt vil man møde teori om praksisfællesskaber, læring i praksis, systemisk teori, kommunikationsteori, dialogfilosofi m.m.

Hvad betegner en Imago Fascilitator?

En Imago Fascilitator er:

  • En underviser der selv benytter Imago teori i sit faglige og personlige liv i teori og praksis.
  • En rollemodel for dyb forbundethed gennem brug af imagometoderne
  • En person med en vision om dialog, kontakt og udvikling

En fasclitator af følgende trin og processer:

  • Undervise i Imagoholdning og teori
  • Arbejder med klienten mhp. at lære ham/hende/dem at involvere sig i og optimere relationer, samt at lære dem at bruge Imagoteori og metode i praksis
  • At kunne bruge imagoprocessor på en kontekst- og situationsrelevant måde så det altid gavner klientens aktuelle mål og behov.

Hvornår er Imago Fascilitatortræningsforløb?

Næste uddannelsesforløb præsenteres af et internationalt team fra vores fakultet.

Alle 4 har omfattende erfaring med coaching, konsulentarbejde og terapeutisk arbejde. Og hver af os har specifik erfaring inden for det felt vi er modulundervisere på.

John Hjarsø Mortensen vil ud over sit eget modul så vidt mulig assistere på de tre andre moduler.

London:
Modul 1: 4. maj til 7. maj 2017
Modul 2: 22. juni til 25. juni 2017
Modul 3: 14. september til 17. september 2017
Modul 4: 16. nov. til 19. nov. 2017

Kursuspris: kr. 32.000,00

Underviser:

Sophie Slade, Canada (modul 1)
Kobus Van Der Merwe, South Africa (modul 2)
Wendy Patterson, USA (modul 3)
Cand.Psych. John Hjarsø Mortensen (Modul 4)
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af bestyrelsen og fakultetet i Imago Relationsship International (IRI)

Tilmeld dig næste uddannelsesforløb

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV