Imagoterapi

​Imagoterapi eller imagorelationsterapi som det også kaldes har efterhånden 30 år på bagen. I sit udgangspunkt var det Harville Hendriks og hans kone Helen Hunt der udviklede imagoterapien. Efterhånden har Imago udviklet sig til en internationalt anerkendt terapeutisk tradition med årlige konferencer, forskning og omfattende uddannelsesaktiviteter. Desuden er de imago dialogiske principper videreudviklet til at kunne anvendes i grupper, som famileterapi og som organisationsudviklingsredskab (se menuen DialogFirst). Imagoterapi og imago dialogen er især kendt for den tryghedsskabende og tilknytningsfremmende samtaleform. imagodialogen kaldes også for den bevidste dialog eller den intentionelle dialog. Dialogens vigtigste elementer er: Spejlingen – den aktive og indfølende lytning – validering – empatien.

Din Partner er nøglen

En spændende parterapi-opdagelse: det er muligt for problematiske parforhold at forvandle sig til en kilde for heling, udvikling og styrke. Måske savner du lige nu spænding og intimitet. Måske oplever du at I mest taler forbi hinanden. Måske føler du dig alene eller håbløs pga. alt for mange sårende og uforløste konflikter. Selv parforhold på grænsen til skilsmisse kan bringes tilbage på sporet. Det kan måske lyde overraskende, men den selv samme person som du opfatter som ”årsagen” til alle dine lidelser besidder faktisk nøglen til din tilfredshed og din udvikling . Med Imago vil du opdage, at der var og stadig er gode grunde til at netop du og din partner valgte hinanden. Imagoterapien kalder perioden efter forelskelsesfasen for magtkampen og vi ser denne fase som et nødvendig og logisk skridt på vejen mod den sidste fase: det modne bevidste kærlighedsforhold. Her er der både plads til selvstændighed, individualitet og tilknytning.

Imago genopliver passionen

​Målet med Imagoterapi er at genvinde livfuldheden og passionen, hele mentale sår samt skabe udvikling og vækst. Imago terapi fremmer evnen til bevidst selvreflektion, evnen til at handle intentionelt (i stedet for automatisk vanebetonet og forsvarspræget), og evnen til at acceptere at vi både er selvstændige og dybt afhængige individer. Imagoterapien hører hjemme i det relationelle paradigme. Et paradigme der både er inspireret af kvantefysikken, moderne filosofi, interpesonel neuropsykologi, dele af psykoanalysen og konstruktionismen. For parterapien betyder det, at vi ser parforholdet som en enestående arena for udvikling og vækst. Imagoterapien sætter fokus på forholdet; på rummet mellem parterne. Snarere end at individer har et parforhold, siger vi, at parforholdet har individerne. Så hvis parforholdet har det godt (er sundt) så vil det enkelte individ i forholdet også trives.

​Imago er samarbejde og dialog

​Imagoterapien hviler på det dialogiske princip. Allerede i midten af sidste århundrede gjorde filosoffen Martin Buber i sin bog ”Jeg og Du” os opmærksom på, at vi kun kan forstå os selv gennem at forstå den anden. Vi må værdsætte den andens andethed, hvilket kræver, at vi kan lægge vort eget perspektiv til side for virkelig at se og opleve verden fra vores partners vinkel. Når vi gør dette forlader vi jeg/det-forholdet og træder ind i Jeg/Du-forholdet. Vi relaterer os til hinanden gennem vores medfødte empatiske evner. Par der er fikseret i bebrejdelser, offeroplevelser og vrede eller lever et parallelliv befinder sig i en Jeg/Det-tilstand. Imago parterapi benytter imagodialogen og dens principper for at hjælpe parret tilbage til Jeg/Du-tilstanden. Imago dialogen sikrer at der kan ske et skift fra en konkurrence-relation til en samarbejdsrelation. Kunsten er at bevare kontakten og forblive ”et team” også når vi føler, tænker og vil noget forskelligt. Imagoterapi udvikler denne kunst.

​Buber-citat:
”Et individ er blot et unikt eksempel på et menneske….han eller hun kan udmærket blive mere og mere individuel uden at blive mere og mere menneskelig. Men en person, vil jeg sige, er et individ der virkelig lever med verden. Og med verden, mener jeg ikke i verden – men i virkelig kontakt – jeg er imod individer og for personer” (Filosof Martin Buber 1965)

​Imago er afstemt kommunikation

​God kommunikation betyder at dit budskab har den virkning du ønsker det skal have. Din intention matcher virkningen. Men et hvert budskab skal først passere gennem talerens udtryksfilter og er derfor afhængig af dennes evne til at udtrykke sig åbent og præcist og dernæst gennem modtagerens lyttefilter hvilket vil sige evnen til, at høre hvad der bliver sagt. Bl.a. derfor kan kommunikation ende med et mismatch mellem intention og virkning. Imago dialogen er med til sikre at det der bliver hørt faktisk svarer til det der blev sagt.

Imago er tryghed​

Imago dialogen lærer dig at tale om alle de ting der betyder noget for dig, på en måde der opleves respektfuldt af din partner. Imago dialogens principper gør det muligt for din partner at lytte på en nysgerrig og indlevende måde, således at du føler dig hørt og forstået. Imago dialogen skaber tryghed, ro og en oplevelse af fællesskab. Tre afgørende forudsætninger for at kunne acceptere og lige frem nyde den kendsgerning: at vi er forskellige, at vi ser livet ud fra forskellige perspektiver og at vi derfor jævnligt tænker, føler og vil noget forskelligt.

Den letteste vej til dyb kærlighed!

Tryghed kommer først! Imagoterapi og imagoprocesser er især kendt for den tryghedsskabende tilknytningsfremmende samtaleform.

Mennesker i konflikt har begrænset bevidsthed. Imagodialogen kaldes også for den bevidste eller intentionelle dialog.

Strukturen. Dialogens 3 vigtigeste elementer er:

– SpejlingenIMG_2336

– Valideringen

– Indfølingen

De fleste konflikter og frustrationer mellem mennesker opstår og vedligeholdes fordi vi alt for sjældent tager os tid til virkelig at høre hvad den anden siger. I samme øjeblik vi formår at lytte med hjertet, opløses konflikten og transformationer finder sted. Det er derfor en vigtig pointe, at vi i imagodialogen ikke skiftes til at tale, men til at lytte! Inden for Imagorammen velkommer vi alle konflikter ud fra den betragtning, at konflikter er vækst, der forsøger at sætte sig igennem.

Et andet væsentligt træk ved Imagoterapien er at terapeuten ikke tager del i dialogen. I stedet er det terapeutens opgave at guide og skabe en tryg ramme for den samtale, der skal foregå mellem parterne. Den intentionelle dialog foregår helt uden tolkning, analyse og vurdering.

Dette har Imago fra den nyeste hjerneforskning!

Fra hjerneforskningen ved vi i dag en hel del om hvad der skal til for skabe vækst og udvikling. Engagement og gode intentioner er godt, men ikke tilstrækkeligt. Kun den empati der optræder i trygge relationer heler og udvikler. Vi ved fra neuropsykologisk forskning, at hjernen er plastisk og at vi livet igennem via indfølende kommunikation og trygge relationer kan ændre på vores hjernefunktioner og dermed også på vores psyke og vores selvoplevelse. Imagodialogen er baseret på den epokegørende viden vi i dag har fra hjerneforskningen om de sociale relationers afgørende betydning for hjernens vækst og psykens udvikling.

IMG_2339

Så alsidig er Imago!

Imagometoden blev som mange andre interventionsmetoder udviklet og gennemprøvet i en terapeutisk sammenhæng. Men metoden har i en tilpaset form, vist sig at være uhyre effektiv i mange andre sammenhænge. Metoden kan benyttes alle steder hvor der er brug for at mægle mellem parter i konflikt. I mellemøsten benyttes de dialogiske principper mhp. at styrke fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere (the peace project). I organisationer bruges metoden som konfliktløsningsmodel og supervisionsmetode.

Imagodialogen eller den intentionelle bevidste dialog er effektiv i situationer:

  • Hvor man har en konflikt eller en frustration
  • Når der er noget man vil udforske nærmere; noget man vil blive klogere på
  • Når man har brug for at klargøre og præcisere sine mål og værdier (i privatlivet og i arbejdslivet)
  • Når man vil synliggøre og styrke en gruppes skjulte viden og kompetencer.

​Vores Empatiske civilisation!

På videoen nedenfor Vil vi præsentere dig for noget af den nyere forskning, der understøtter Imagoprincipperne. Samtidig møder du en vision for et globalt samfund baseret på tankerne om empatisk forbundethed. Læn dig tilbage og nyd de næste 10 minutter i selskab med økonomen Jeremy Rifkin forfatteren til bogen “The Empatic Civilisation”.​