Bliv certificeret som Imago parterapeut og bliv del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab.

Få en mulighed for at blive certificeret parterapeut

Imagouddannelsen er et efteruddannelsesforløb for psykoterapeuter og psykologer.

Undervisningen: Træningen er tilrettelagt som et 12 dages forløb (96 timer) på højt fagligt niveau. De 12 dage er fordelt som tre moduler á hver 4 dage. Træningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, og selvrefleksion.

Supervisionsdelen: Efter denne del af træningen indgår du i et obligatorisk praksisrelateret supervisionsforløb, som fører frem til den endelig certificering.

Hvad vil det sige at være certificeret som Imago terapeut?

Certificeringen er en garanti for at du er uddannet af en erfaren godkendt og særligt uddannet kliniker fra IRI´s fakultet (du kan læse mere om IRI ved at klikke her: Imago Relationsship International).
I Danmark udbydes uddannelsen via Dansk Imagocenter og undervisningen foreståes af klinisk instruktør og fakultesmedlem i Imago Relationsship International:
Cand.psych. John Hjarsø Mortensen
Certificeringen og betegnelsen Imagoterapeut er tillige parrenes garanti for, at når de henvender sig til en Imagoterapeut, så kan de være sikre på, at de er havnet hos en terapeut, der har en meget høj grad af fortrolighed med Imagoteori og -metode.

Certificerede Imagoterapeuter har:
-gennemgået Imago-basistræning (de tre undervisningsmoduler/96 timer.)
-fuldført obligatorisk efterfølgende supervisionforløb (6 gange supervision individuelt eller i gruppe), mhp. godkendelse som Imago Parterapeut.
-deltaget med sin partner (eller stand in hvis single) på en Imago workshop for par.
-assisteret på en imagoworkshop for par.

Når du opnår din certificering kan du markedsføre dig som Imagoterapeut og du bliver medlem af et aktivt lokalt og globalt Imago parterapeutisk fællesskab. IRI har 36 medlemslande og vi vokser hvert år. Når du påbegynder uddannelsen bliver du automatisk medlem af Dansk Imagoforening, som for tiden har 75 aktive medlemmer. Det første år er medlemsskabet gratis. Ved at være en del af disse praksisfællesskaber, får du adgang til en helt unik mulighed for kontinuerligt at udvikle dine kliniske kompetencer. Imago er i sin kerne en relationsterapi, og det lokale og globale Imago fællesskab sikrer, at du ikke isoleres som klinikker.

På uddannelsen vil du få mulighed for at træne kliniske færdigheder i en tryg og støttende atmosfære. Der vil være rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i et læringsforløb præget af variation, bredde og dybde.

Dit læringsudbytte:

 • Viden om Parforholdets psykologi og udvikling
 • Indsigt i Imagokonceptet og dets betydning for valg af partner og for dynamikkerne i relationen.
 • Indsigt i samspillet mellem emotioner, fortællinger og adfærd.
 • Indsigt i dialektikken mellem det intrapsykiske og det interpsykiske.
 • Færdigheder i at hjælpe parret fra reaktive til intentionelle interaktionsmønstre.
 • Færdigheder i at hjælpe parret til i nuet at opleve den transformerende dybe kontakt, der gradvist danner et bærende bånd, der kan modstå hverdagens små og store udfordringer.
 • Færdigheder i at bruge dit eget følelsesliv som et kompas der kan sikre retning og timing, hvilket er forudsætningen for at psykologisk viden og metodik på optimal måde bliver til effektiv terapeutisk praksis.
 • Færdigheder i at skabe et trygt terapeutisk klima, vha. imagoprincipperne: spejling, validering og empati.
 • Metoder til at skabe forandring, nye fortællinger, og opløsning af konflikter.
 • Viden og træning i parterapiens faser: den indledende, nyorienteringsfasen, fordybelsesfasen, konsolideringen og afslutningen af terapien.
 • Viden og færdigheder i at håndtere parforholdstraumer som utroskab og andre dybere svigt.
 • Færdigheder i at håndtere vrede og agressivitet

Næste Basis træningsforløb:

Danmark.

Hold 7:

Modul 1: 24. – 27. Aug 2017
Modul 2: 23. – 26. nov. 2017
Modul 3: 22. – 25. feb. 2017

Kursuspris: kr. 24.000,00
Underviser:
Cand.psych. John Hjarsø Mortensen
Formand Dansk Imagoforening
Medlem af Bestyrelsen og Fakultetet i IRI (Imago Realtionsship International)

Tilmelding: imagocenter@me.com eller tlf. 50 73 6000
Eller klik her

Igangværende træning:

Hold 6:
Modul 1: 18. – 21. sept. 2016
Modul 2: 3.. okt. – 6. nov. 2016
modul 3: 26. – 29. Jan. 2017

Kursuspris: kr. 24.000,00

Undervisere:
John Hjarsø Mortensen

Imago videreuddannelse:

IRI udbyder 5 videreuddannelsesforløb (advanced courses):

 • Brilliant at the Basics
 • The Attuned Therapist
 • Giving and Receiving
 • From Despair to Repair
 • Characterological Growth

For at opnå status som Advanced clinician skal du have gennemført 4 af disse kurser samt 2 års erfaring som certificeret Imago relationsterapeut.

Hvornår kan du deltage på videreuddannelseskurserne?
når du har gennemført 2 moduler på basisuddannelsen er du berettiget til at deltage på videreuddannelseskurserne

Videreuddannelseskurser i København:

Brilliant at the basics
16. – 17. og 18.. dec. 2016 i KBH

Underviser:
John Hjarsø Mortensen

Kursuspris:
$. 600,00 for medlemmer af IRI
$ 700,00 for imagoterapeuter der pt. ikke er medlem af IRI

Tilmelding: via E-mail imagocenter@me.com eller på tel. 50 73 600